27.6 C
Belgrade
24/06/2024
Italija Pjer Paolo Pazolini

Пјер Паоло Пазолини – Фашизам антифашиста

Књига легендарног италијанског редитеља и песника Пјера Паола Пазолинија – Фашизам антифашиста, у издању Оксиморона, дело које кореспондира с модерним политичким тренутком

У овој књизи су сакупљени неки од најзначајнијих текстова Пјер Паола Пазолинија који се односе на фашизам и постепене преображаје фашизма у политици, култури и лингвистици. Написани су у периоду од септембра 1962. до фебруара 1975. Појмом „фашизам“ Пазолини именује како традиционални и „археолошки“ фашизам из двадесетих година двадесетог века тако и „наводни и артифицијелни“, који се јавља у одређеним круговима младих седамдесетих година, све до тога да препознаје нови фашизам, везује га за „превласт моћи“ и сматра типичним за потрошачко друштво, сматрајући да тај фашизам може много дубље да измени земљу него што је то успело Мусолинијевом режиму. Овај фашизам у стопу прати фашизам „као нормалност, као кодификацију (…) брутално егоистичког темеља једног друштва“ које се сматра антифашистичким док је у суштини само саучесник „артифицијелној манипулацији идеје помоћу које неокапитализам у том тренутку успоставља нову власт“. Четрдесет година касније, ова размишљања задржавају нетакнуту сву своју критичку снагу и описну моћ, пружајући могућност да се посматрају, иако сажето,многа од најдубљих обележја данашње Италије.

(Из предговора)

Садржај:

Фашизам антифашиста: Предговор тексту

Фашисти: очеви и синови: Есеј о антрополошкој

револуцији у Италији

Прави фашизам и стога прави антифашизам

Ограниченост историје и ширина света сељака

Фашизам антифашиста

Сиромашни, али фашисти

Фашиста

Чланак о свицима

Напомене

Присила потрошачке моћи: поговор