37.3 C
Belgrade
22/06/2024
Ana Ranđić nove knjige Srbija

Ana Ranđić – Cvetni mehanizam

U prodaji je knjiga priča Ane Ranđić – Cvetni mehanizam, satkana od bajkovitosti i duhovnosti

Knjiga Cvetni mehanizam Ane Ranđić govori o sveopštem kretanju, rastu života i sveta analognom starozavetnoj „Knjizi Propovednikovoj” gde „sve teče i sve se menja”. Mehanizam cvetni je, nasuprot Bodleru, blizak cvetovima dobra, a ne zla, gde je sam čin cvetanja, koji je spiralan – u prirodi i u pesmi – ujedno i čin uzdizanja od zemlje prema nebu, od svetovnog ka duhovnom. Cvet ili cvetna vertikala je axis mundi imanentne poetike, a spiralno kretanje koje nije samo ciklično, počinje i nastavlja se anđelom – na početku i na kraju knjige.(…)Cvetni mehanizam kroz metaforu doveden je u vezu sa satom i vremenom kojem se knjiga permanentno opire: kroz sećanja koja nadilaze melanholiju; kroz naraciju iznad deskripcije i kroz liričnost koja ne želi da nadvlada spevičnost iz bojazni da će prerasti u stih.

Milan Gromović

Informacije o knjizi:

a.randjic@hotmail.com

Slične vesti