16.8 C
Belgrade
15/06/2024
Crna Gora konkursi za mlade autore

Konkursi „Radule Željko Damjanović“ i „Spasoje Pajo Blagojević“ – PLUŽINE

CENTAR  ZA  KULTURU  PLUŽINE

R A S P I S U J E

N A G R A D N I  K O N K U R S

„RADULE ŽELJKO DAMJANOVIĆ“ ZA POEZIJU ZA 2019.godinu

                       Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz  Republike Crne Gore.

                  Tri nagrade se  dodjeljuju  za učenike osnovnih,  i srednjih škola.

                   Za najelegičniju pjesmu posebnu nagradu dodjeljuje porodica Damjanović.

                    Učestvuje se sa po tri pjesme pod šifrom. U posebnoj koverti dostavlja se rješenje šifre.

                   Konkurs je otvoren do 02.07.2019. godine.

                  Radove slati na adresu: Centar za kulturu, 81435 Plužine, sa naznakom  „Za konkurs Radule Željko Damjanović“

                                                            JU CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE

______________________________________________________________________________

CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE

R  A  S  P  I  S  U  J  E

NAGRADNI KONKURS „SPASOJE PAJO BLAGOJEVIĆ“

ZA MLADE PJESNIKE DO 27 GODINA ZA 2019.GOD.

       Pravo učešća imaju pjesnici sa svih prostora bivših jugoslovenskih republika koji imaju rukopis neobjavljene zbirke.

       Prvonagrađenom Centar za kulturu Plužine snosi troškove štampanja nagrađenog rukopisa, a tri nagrađena pjesnika stiču pravo učešća na 49  pjesničkim susretima „Pjesnička riječ na izvoru Pive“, koji će se održati

19. i 20. jula 2019. godine.

      Rukopisi se šalju u tri primjerka, potpisana šifrom. U posebnoj koverti se dostavlja rešenje šifre.

      Konkurs je otvoren do 02.07.2019. godine.

     Radove slati na adresu:

JU Centar za kulturu Plužine, ul.“Lazara Sočice“ b.b. 81435 Plužine, sa naznakom za „Konkurs Spasoje Pajo Blagojević“

     Rukopisi se ne vraćaju.

                                                           J.U.CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE

Slične vesti