27.8 C
Belgrade
19/07/2024
konkursi za mlade autore rokovi u novembru stalni konkursi

Konkurs za najbolji filozofski esej 2023

KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ 2023

Učenici i studenti BiH mogu osvojiti vrijedne nagrade: novčanu nagrada u iznosu od 300,00 KM, pametni sat i poklon-bon u Knjižari Kultura

Povodom Međunarodnog dana filozofije 2023. godine, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru, a ove godine pada 16. novembra, Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka raspisuje Konkurs za najbolji filozofski esej 2023. Učesnici konkursa mogu biti srednjoškolci i studenti koji su državljani BiH, a nagrade koje učesnici konkursa mogu osvojiti su sljedeće:

1. PRVA NAGRADA je novčana nagrada u iznosu od 300 konvertibilnih maraka,

2. DRUGA NAGRADA je pametni sat Movero Store Banja Luka, i

3. TREĆA NAGRADA je poklon-bon Knjižare Kultura u iznosu od 70 konvertibilnih maraka.

Ovim putem Udruženje Sofia se srdačno zahvaljuje Movero Store Banja Luka, te Knjižari Kultura, koji su nam omogućili realizaciju ovogodišnjeg Konkursa.

Rok za slanje eseja je 06. novembar 2023. godine.

Teme

1. Ljudska prava i njihov značaj

2. Uticaj Interneta na identitet mladih

3. Mašta je manje važna od znanja

Nagrađeni eseji će biti objavljeni u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, čiji je izdavač Udruženje Sofia, pod kategorijom NAGRAĐENI RADOVI. Časopis A PRIORI je na osnovu člana 30, stav 2 Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske svrstan u najvišu kategoriju naučnih časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka Republike Srpske – istaknuti naučni časopis međunarodnog značaja.

UPUTSTVA ZA AUTORE

  • Količina teksta: minimalno 4 kartice teksta (2 A4 stranice Word dokumenta)
  • Font: Times New Roman, veličina slova 12; razmak između redova 1,5; bez pravljenja dodatnih razmaka između pasusa; margine na svim stranama 2,5 cm
  • Autori trebaju dostaviti lektorisanu verziju rada (bez slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka)
  • Potrebno je zadovoljiti uslove argumentativnog filozofskog eseja:

1. esej započeti sa originalnom tezom,

2. tezu razraditi na osnovu kvalitetnih argumenata, odnosno dokaza koji potkrepljuju navedenu tezu, kao i uz korištenje kvalitetnih kontraargumenata,

3. pridržavati se logičkog slijeda prezentovanih ideja, i

4. u zaključku navesti potvrdu ili odricanje predložene teze u uvodu

  • Radove slati na e-mail adresu Udruženja Sofia udruzenjesofia@gmail.com s naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ”, uz priložene osnovne podatke:

1. Ime i prezime,

2. Razred i škola koju pohađate ili broj indeksa, godina i naziv fakulteta na kojem studirate,

3. Broj telefona, kao i

4. Adresa stanovanja, a podrazumijeva se da ćete nam prilikom dostavljanja radova dostaviti i vašu e-mail adresu.

NAPOMENA

S radova koji budu poslani na e-mail Udruženja Sofia biće uklonjeni lični podaci autora, nakon čega će svaki pojedinačni rad biti anonimizovan, dostavljen Komisiji za procjenu kvaliteta eseja, te po strogom utvrđenim kriterijima ocijenjen.

Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni. Neobjavljenim esejom se smatra onaj koji još ni na koji način nije pružen na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet. Ukoliko se utvrdi da je esej plagijat, autor/ka će biti diskvalifikovani.

Pobjednici na ranije objavljenim konkursima za najbolji filozofski esej nemaju pravo slati svoje prijave u periodu od naredne dvije godine.

Komisiju za procjenu kvaliteta eseja sačinjavaju:

1. Mr Miroslav Galić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član Udruženja Sofia.

Izvršni je urednik u Časopisu za humanističke i društvene nauke Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Glavni je i odgovorni urednik Časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, Filozofskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci i Saveza studenata Filozofskog fakulteta. DTP je u Naučno-popularnom časopisu: A PRIORI. Državljanjin BiH.

2. Doc. dr. sc Mate Penava, Studijski program filozofija, Sveučilište u Zadru, vanjski saradnik Udruženja Sofia.

Sekratar časopisa HUM Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2013. godine. U januaru 2014. godine imenovan za sekretara organizacijskog odbora godišnje znanstvene konferencije Filozofskog fakulteta Identiteti – Kulture – Jezici. Od akademske godine 2015/16. sekretar je Studija filozofije, a od oktobra 2016. obavlja funkciju koordinatora za Registar radova Sveučilišta u Mostaru pri Filozofskom fakultetu. Trenutno zaposlen na Studijskom programu filozofija, Sveučilišta u Zadru. Državljanin BiH.

3. Ana Galić mr, predsjednik Udruženja Sofia.

Ana Galić je magistar filozofije. Dobitnica je Republičke i stipendije Fonda Milan Jelić. Položila stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije u IB programu Međunarodne mature u Gimnaziji Banja Luka. Zaposlena kao srednjoškolski profesor. Osnivač je, predsjednik i izdavač filozofskog Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Glavni i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa A priori, svrstan u najvišu kategoriju naučnih časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka Republike Srpske – istaknuti naučni časopis međunarodnog značaja. Pokretač je prvog filozofskog kafea u Banjoj Luci, Sofia kafea. Državljanin BiH.

Rezultate konkursa saznaćete na dan obilježavanja Međunarodnog dana filozofije, 16.11.2023. godine kada ćemo putem saopštenja objaviti imena dobitnika nagrada. Nagrađeni autori će potom biti kontaktirani, te će im se podijeliti nagrade.

U Banjoj Luci, 06.10.2023.                           

 Ana Galić, predsjednik udruženja

Slične vesti