31.2 C
Belgrade
20/06/2024
poezija proza Srbija stalni konkursi

Frida – reč žene (pesnički i prozni konkurs)

Da li je žena oduvek i svuda u svojoj biti bila isto – ista? Da li su društvene norme i okolnosti uticale na to da ona menja ruho koje je kao adaptivnu, mimikrijsku uniformu oblačila kako bi preživela ili je ipak i u takvim okolnostima živela i odisala sopstvenom, ženskom suštinom? Da li ju je breme tog ruha oštetilo ili je naprotiv, doprinelo ovaploćenju onoga što je čini ženom? Da li su se žene oduvek plašile istih stvari, da li su ih pokretale iste inspiracije? I da li je ovo zaista svet muškarca a ova civilizacija muški univerzum? Ili je vaseljena ipak od ženskog principa? Možda nije ni jedno ni drugo? A možda je oba? Šta ženi nedostaje ili joj možda pretiče u takvom svetu? Šta je muči a šta je čini uzvišenom? Čemu stremi i o čemu sanja? U čemu je možda superiorna? Ili je katkad ova/ovakva civilizacija gura u inferiorni položaj?

Uredništvo časopisa „Književne vertikale“ glasila Udruženja nezavisnih pisaca Srbije i kreativni tim, potaknuti dosadašnjom saradnjom sa velikim brojem darovitih i kreativnih pesnikinja, kao i savremenim društvom i događanjima u kojima poezija predstavlja vrstu alternativne stvarnosti, korektiva i dopune ako ne činjenica ono bar poimanja i doživljavanja sveta u kome živimo, ili o nama samima, odlučili su da pokrenu multidisciplinarni projekat koji će se baviti ženskom individualnošću i subjektivitetom, ali i ženskim pogledom na svet. Želimo da čujemo autentične glasove žena, autentičnu žensku poetiku, reč žena koje imaju šta da kažu i žele to da kažu – kroz pesmu ili kratki lirski prozni tekst.

Dakle, tražimo poeziju ili kratke prozne tekstove o ženskim temama, o ženskim izazovima u ovom svetu. Želimo da čujemo glasove autorica svih dobi o tome šta volite, šta ne volite, o čemu sanjate, čemu stremite, čega se bojite, šta biste menjale, kako se osećate u ovom muškom svetu i ovoj civilizaciji koja je ženskog roda, ali definitivno odiše muškom energijom? Budite slobodne, pišite nam o sebi.

Takođe planiramo da u sinergiji sa autorkama pretočimo poetsko/prozno sazvučje u scensku izvedbu, i tako dospemo do većeg broja sagovornica i sagovornika u prostoru i vremenu, produžujući život ženskih narativa sadržanih u knjizi/zbirci kroz scenski izraz i scenski govor, rečju i pokretom.

Književnice iz zemlje i regiona, kao i iz rasejanja svoje neobjavljivane poetske (osim poema i epskih poetskih radova) i prozne radove u formi crtica/kratih zabeleški (do 1.000 karaktera po radu) napisane na svom maternjem jeziku, bio on i zajednički jezik južnoslovenskih naroda ili ne (za druge južnoslovenske, slovenske ili nejužnoslovenske narode potrebno je dostaviti i prevod), na azbučnom ili abecednom pismu (sa obaveznim dijakritičkim znacima: ć,č,dž,š,đ,ž u slučaju korišćenja abecednog pisma i sa razmakom iza tačke, odnosno zareza, i to ne više od jednog slovnog znaka) mogu slati na imejl adresu: frida.unps@gmail.com. Uz radove obavezno je u istom dokumentu dostaviti i kraću bio-bibliografiju sa kontaktima (do okvirnih stotinak reči). Radovi treba da budu u word.doc zapisu, font Georgia velečine slova 12.

Pod neobjavljenim radom smatra se ono književno delo (pesma, kratki esej, crtica) koje nije u celosti objavljeno u zbirkama, časopisima ili na književnim sajtovima ili profilima u štampanoj ili elektronskoj formi.

Slanjem svojih radova, autor daje izričitu saglasnost da poslati rad, odnosno radovi, mogu biti selektovani i objavljeni u zbirci (almanahu) ili posebno u jednom od narednih brojeva časopisa „Književne vertikale“, odnosno da, nakon selekcije, može biti uvršteno u celosti ili jednim delom u jedinstveni dramski tekst koji predstavlja posebnu umetničku celinu. Za objavljene radove organizatori konkursa i izdavač (Udruženje nezavisnih pisaca) ne obezbeđuju honorar niti autorski primerak zbirke, odnosno časopisa, te se autorice slanjem radova na konkurs odriču autorskih prava u delu novčane naknade za objavljivanje istih u štampanoj formi u almanahu, odnosno časopisu ili u elektronskoj formi na stranicama Facebook profila časopisa kao formi predstavljanja i afirmacije selektovanih autorica, kao i za uvršćivanje poslatog književnog dela (u celini ili delimično) u dramaturški tekst na osnovu kojeg će se realizovati pozorična/scenska izvedba. Prava izdavača za objavljivanje rukopisa na osnovu pretpostavljene saglasnosti autorica u smislu ovog javnog poziva, ističu objavljivanjem zbornika odnosno časopisa a prava na izvođenje trajaće dokle god scensko delo bude bilo izvođeno. Izdavač, odnosno producenti predstave i autor dramskog teksta nastalog od odabranih rukopisa, obavezuju se da će autorice biti na adekvatan način predstavljene i afirmisane i u skladu sa zakonom njihova imena objavljena.

Rok za podnošenje radova na konkurs je 31. oktobar 2023. godine.

Tročlani žiri u sastavu: Ivan Despotović, Aleksandar Novaković i Ivana Milovanović će do 15. novembra 2023. godine sačiniti širi izbor radove koji će ući u zbirku koja će biti objavljena kao almanah. Uži izbor radova, koji će potencijalmno biti korišćen za uobličavanje pozorišne predstave biće sačinjen do 31. novembra 2023. godine a proglašenje rezultata obaviće se do 15. decembra 2023. godine. O svemu ostalom autorice će biti redovito obaveštavane putem fejsbuk stranice našeg časopisa Književne vertikale i elektronskom poštom po potrebi.

Organizatori konkursa, priređivači i izdavači zbirke ne odgovaraju za povredu autorskih prava od strane pojedinaca koji učestvuju na konkursu.

Slične vesti