31.8 C
Belgrade
25/06/2024
aforizmi poezija region Srbija

Девети књижевни конкурс „Јулка Радишић“

Ради обогаћивања и очувања српскога језика и ћириличног писма, на основу чланова 21 и 23 Статута Удружења српских књижевника у отаџбини и расејању – УСКОР, Скупштина Удружења је на редовној седници одржаној 16. марта 2016. године, донела одлуку да се распише «Девети међународни књижевни конкурс УСКОР-а», под називом „Јулка Радишић“ и том приликом су усвојене следеће:

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Девети књижевни конкурс „Јулка Радишић“ се расписује с почетком од 1. септембра 2017. године и завршетком дана 15. октобра 2017. године, под следећим условима:

– на конкурс се могу достављати она књижевна остварења која до сада нису нигде објављивана;

– треба да се доставе по три рада и то: или три песме, или три групе афоризама и то у по три примерка – дакле, само по један жанр;

– песме могу имати највише 32 стиха, или 32 реда ако се пишу слободним стихом а да у том случају у реду не буде више од 15 слогова, и то у три примерка;

– афоризми не треба да буду више од петнаест мисаоних порука (без баналности и политичких убеђења!), и то у три примерка.

Радове писати искључиво српским правописом (и сходно дијалекту наших региона), а потписати само шифром на сваком примерку. У мањи, затворени коверат, ставити име и презиме аутора и називе радова, затим тачну адресу аутора с бројем поште, телефон аутора и евентуално e-mail. Није потребна биографија (!). Радови писани руком неће се оцењивати. Радове и мањи, затворени коверат, ставити у већи коверат, који треба у затвореном облику послати на адресу: Музеј науке и технике – за УСКОР – 11000- Београд, ул. Скендер Бегова број 51. Не треба слати препоручено нити брзом поштом да се не би офирао аутор!

Школе могу збирно, под истим условима, послати радове ученика у једном пакету, с тим што све учеснике треба разврстати по разредима, а за свакога имати посебан затворен мањи коверат с шифрама и име ментора.

Добитници признања ће бити обавештени најкасније до краја новембра 2016. г.

Контакт телефони председника УСКОР-а су: (11) 685-30-23 и 064/502-31-74.

Удружење српских књижевника

у отаџбини и расејању-УСКОР

Председник,

Милош Анђелић

Slične vesti