26.1 C
Belgrade
28/05/2024
književnost stalni konkursi

Poziv za slanje priča za jubilarni broj časopisa Književne vertikale

Drage autorice i dragi autori, poštovani autori i poštovane autorice,
Uredništvo časopisa za književnost Književne vertikale ove 2023. godine obeležava desetogodišnjicu svog rada i tim povodom poziva prozaiste bez obzira da li su do sada sarađivali sa nama ili ne, ako veruju da imaju šta vredno da ponude, da nam se jave i pošalju svoje nikada objavljivane prozne radove, preciznije rečeno priče bez obzira na tematiku, stil ili formu, okvirnog obima od cca 6000 karaktera što nije imerativ niti limitirajući obim, napisane bilo azbučnim bilo latiničnim pismom, važno je da pišu na svima razumljivom narečju i zašto ne, na nekom od dijalekata zajedničkog jezika, bez obzira u kojoj zemlji žive ili čije državljanstvo imaju što podrazumeva da su dobrodošli radovi autora i iz dijaspore, odnosno rasejanja. Sa radošću smo spremni da objavimo radove kako na zajedničkom jeziku tako i dvojezične radove na makedonskom, slovenačkom ili nekom drugom južnoslovenskom jeziku (razumljivo, sa dostavljenim prevodom). Spremni smo da objavimo radove i na drugim jezicima na kojima pišu pripadnici nacionalnim manjina u Srbiji, dakle, na mađarskom, nemačkom, romskom, albanskom, bugarskom, italijanskom, slovačkom, rumunskom, ili nekom drugom jeziku. Prevod je razumljivo obavezan.
Ovaj poziv nije takmičarskog, odnosno nagradnog karaktera tako da će prispeli književni radovim, priče, biće objavljeni, ukoliko prođu uredničku selekciju, na pismu na kojem je sam autor dostavio svoj rad sa pretpostavkom da on želi da njegov rad bude objavljen upravo tim pismom. Font i veličina slova su nebitni ali ipak, obavezno je korišćenje kvačica (č,ć,ž,š,đ) u latiničnom pismu i u svakom slučaju obavezno je praviti razmak nakon zareza i tačke, i to ne više od jednog praznog mesta (karaktera). Svoje radove nemojte nikako slati u PDF formatu već isključivo u Vordu.
Broj radova je ograničen na najviše dve priče, ali molimo da bude u jednom elektronskom dokumentu, u protivnom kao validna prihvatiće se prva u prilogu prikačena prača. Ukoliko su rađene lektura i korektura, autori bi trebali da navedu ime lektora i/ili korektora.
Uz radove obavezno je dostave i kraću bio-bibliografiju od najviše 200 karaktera.
Radovi se šalju na elektronsku adresu: knjizevne.vertikale@gmail.com
Krajnji rok za slanje radova je 30. oktobar 2023. godine.
Selektovani radovi će biti objavljeni u jubilarnom dvobroju (29/30) „Književnih vertikala“

Slične vesti