16.8 C
Belgrade
15/06/2024
aforizmi poezija region Srbija

Конкурс „Василије Васо Голочевац“

Ради обогаћивања и очувања српскога језика, језичког правописа и ћириличног писма, на основу чланова 21. и 23. Статута Удружења српских књижевника у отаџбини и расејању – УСКОР, Скупштина Удружења је на редовној седници одржаној 5. априла 2018. године, донела одлуку да се распише «ДЕСЕТИ међународни књижевни конкурс УСКОР-а, под називом „Василије Васо Голочевац“», и том приликом су усвојене следеће:
ПРОПОЗИЦИЈЕ

Десети УСКОР–ов међународни књижевни конкурс „Василије Васо Голочевац“, расписује се са почетком од 1. септембра 2018. године и завршетком дана 15. октобра 2018. године, под следећим условима:
– на конкурс се могу достављати она књижевна остварења која до сада нису нигде објављивана;
– треба да се доставе по три рада из једног од жанрова, и то: или три песме, или три групе афоризама, и то у по три примерка;
– песме могу имати највише 32 стиха, или 32 реда ако се пишу слободним стихом а да у том случају у реду да не буде више од 15 слогова, (и то у три примерка);
– афоризми не треба да буду више од петнаест мисаоних порука (без баналности и политичких убеђења!), (и то у три примерка).

Радове писати искључиво правописом српскога језика (а сходно дијалекту наших региона). Потписати само шифром на сваком примерку. У мањи, затворен коверат, ставити име и презиме аутора и називе радова, тачну адресу аутора с бројем поште, телефон аутора и евентуално e-mail. Није потребна биографија (!). Радове и мањи, затворен коверат, ставити у већи коверат, који треба у затвореном облику послати на адресу: Музеј науке и технике – за УСКОР – 11000- Београд, ул. Скендер Бегова број 51.
Основне школе могу збирно, под истим условима, послати радове ученика у једном пакету, с тим што све учеснике треба разврстати по разредима, а за свакога имати посебан затворен мањи коверат са шифрама и име ментора.
Радови писани руком и они послати препоручено или брзом поштом, неће се оцењивати!
Добитници признања ће бити обавештени најкасније до краја новембра 2018. г.
Контакт телефони председника УСКОР-а су: 011/685-30-23 и 064/502-31-74.
Удружење српских књижевника
у отаџбини и расејању-УСКОР
Председник,
Милош Анђелић

Slične vesti