31.8 C
Belgrade
25/06/2024
Bosna i Hercegovina poezija region

Конкурс библиотеке Градишке

Народна библиотека Градишка у сарадњи са Удружењем српских књижевника у Словенији- библиотека “Вук Караџић“ Љубљана , објављује

МЕЂУНАРОДНИ НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЈЕСМЕ

О СТРАДАЊУ СРБА КОЗАРСКИХ ОПШТИНА ИЛИ СТРАДАЊЕ СРБА У НЕКИМ ДРУГИМ КРАЈЕВИМА СРБИЈЕ И Р.СРПСКЕ

Конкурс је отворен од 20.маја до 20.јуна 2018.године

УСЛОВИ КОНКУРСА

  • Аутори старији од 18 година.
  • Учесници достављају три до сада не објављене пјесме у три примјерка,потписане шифром,а у истој коверти послати рјешење исте.
  • Писати у фонту Times New Roman
  • Доставити фотографију,краћу биографију,адресу аутора,број телефона,мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1, на дну текста).
  • Радови требају бити на српском језику(писмо ћирилица) за чије ауторство одговарају кандидати.
  • Радови не смију да вређају вјерски,национални и полни идентитет.

Радове доставити најкасније до 20.јуна текуће године на адресу:

 Народна библиотека, Митрополит Георгије Николајевич  22,78.400 Градишка, са назнаком :  Не отварај – конкурс књижевног признања и награде “СУЗЕ КОЗАРЕ“  ГРАДИШКА 2018.

Додјељују се три награде:

1 .за постигнуто  прво такмичарско мјесто: златна медаља,захвалница и повеља Удружења српских књижевника Словеније и такмичарска лента ;

  1. за постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна медаља,повеља Удр.срп.књ.Словеније и такмичарска лента;
  2. за постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана медаља,повеља Удр.срп.књ.Сл. и такмичарска лента.

Свечано уручење награда  одржаће се  на књижевној културној манифестацији “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018 (тачан датум биће објављен путем медија и на сајту Народне библиотеке Градишка и Удружења српских књижевника Словенија).

За организатора,Брајић Данијела : 066/212-519,ел.адреса:brajicd@gmail.com

ПРИЛОГ 1.

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “СУЗЕ КОЗАРЕ“  ГРАДИШКА 2018

Име и презиме учесника/це: ___________________________________

Датум и мјесто рођења : _______________________________________

Јединствен матични број : ______________________________________

Адреса боравка : ______________________________________________

Адреса е-поште : ______________________________________________

Број телефона : _______________________________________________

Занимање,степен образовања : _________________________________

Напомена!!!!

Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозвољавам објаву својих ауторских пјесама у медијима <<Српска дијаспора>> ревије <<Отаџбина>> без било каквих надокнада у случају, да ме жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примједби на објављени конкурс и слажем се са свим текстуално наведеним, као и правилником организатора и самим изборним критеријима.На основу наведеног  учествујем на наведеном конкурсу.Приликом  могуће успјешности лично ћу доћи,преузети своје признање или слично што ме припада, а ако не дођем сматрајте, да награду и признање не желим примити.

У   _________________________

Датум: _____________

Изјаву овјеравам својеручним потписом: _____________________

Slične vesti