16.8 C
Belgrade
13/06/2024
kutak za mlade poezija Srbija

Два конкурса Центра за културу Плужине

Ц Е Н Т А Р   З А   К У Л Т У Р У   П Л У Ж И Н Е
Р А С П И С У Ј Е
НАГРАДНИ КОНКУРС „СПАСОЈЕ ПАЈО БЛАГОЈЕВИЋ“ ЗА МЛАДЕ ПЈЕСНИКЕ ДО 27
ГОДИНА ЗА 2017. г.

Право учешћа имају пјесници са свих простора бивше СФРЈ, који имају
рукопис необјављене збирке.

Првонаграђеном Центар за културу Плужине сноси трошкове штампања награђеног рукописа, а три награђена пјесника стичу право учешћа на 47.
Пјесничким сусретима „Пјесничка ријеч на извору Пиве“, који ће се одржати 21. и 22.07.2017.г.

Рукописи се шаљу у три примјерка, под широм. У посебној коверти се доставља решење шифре.

Конкурс  је отворен до 04.07.2017.г.

Радове слати на адресу:
ЈУ Центар за културу Плужине
Лазара Сочице бб
81435 Плужине,са назнаком за „Конкурс Спасоје Пајо Благојевић“
Рукописи се не враћају.

Ц Е Н Т А Р   З А   К У Л Т У Р У    П Л У Ж И Н Е
Р А П И С У Ј Е
НАГРАДНИ КОНКУРС
„ РАДУЛЕ ЖЕЉКО ДАМЈАНОВИЋ“ ЗА ПОЕЗИЈУ ЗА 2017.Г.

Право учешћа имају ученици основних и средњих школа из Републике Црне Горе.

Три награде додјељују се за ученике основних,а три за ученике средњих школа.

За најелегичнију пјесму посебну награду додјељује породица Дамјановић.

Учествује се са по три пјесме, под шифром. У посебној коверти доставља се решење шифре.

Конкурс је отворен до 05.07.2017.г.`

Радове слати на адресу : ЈУ Центар за културу Плужине,

Лазара Сочице бб, 81435 Плужине,

са назнаком за Конкурс „Радуле Жељко Дамјановић“

Slične vesti