17.3 C
Belgrade
16/06/2024

Yttrium Design

KR

 

 

Pod vizuelnim identitetom podrazumevamo vidljive

elemente nekog brenda (boja, forma, oblik…) koji u sebi

objedinjuju i saopštavaju publici sva njegova simbolična

značenja koja se ne mogu izraziti rečima.

Vizuelni identitet je osnovne sredstvo prepoznavanja

nekog brenda i prvi element koji izdvaja jedan brend od

mase drugih na trzištu.

Vrlo često je vizuelni identitet odlučujući faktor pri

opredeljivanju potrošača za neki brend. Interesantan

vizuelni identitet i originalna ambalaža nekog proizvoda

privlače pažnju potrošača i razlikuju ga u odnosu na

mnoštvo sličnih proizvoda na polici u supermarketu.

Kada poželite da u toku dana predahnete i popijete kafu u

nekom kafiću, sigurno ćete odabrati neki koji ima skladno

dizajniran enterijer i prijatnu atmosferu.

Ako se interesujete za neku uslugu, verovatno će vam prijati

da dobijete dobro osmišljenu i lepo dizajniranu brošuru.

Vizuelni identitet značajno utiče na to kakvu će sliku

javnost steći o nekoj kompaniji, proizvodu ili usluzi.

Brendovi koji imaju pažljivo osmišljen i standardizovan

vizuelni identitet deluju ozbiljnije, profesionalnije, lako se

prepoznaju i pamte. Koka Kola gotovo da i nije menjala

svoj logo od njenog nastanka 1886. do danas!

Da bi vizuelni identitet bio uspešno primenjivan potrebno

je usvojiti standarde kojima se regulišu boje, tipografija,

veličine logoa, dvodimenzionalne i trodimenzionalne

verzije loga, njegova primena na različitim podlogama i

materijalima…

Brend koji ima jasno definisane grafičke standarde kojih se

verno pridržava ima sve preduslove da na tržištu izgradi

lako prepoznatljiv vizuelni identitet.

Vizuelni identitet može imati bezbrojne primene.

Dvodimenzionalna rešenja se najčešće koriste u

štampanim medijima i na internetu, trodimenzionalna

rešenja se koriste u TV i internet animacijama, za izradu

promo materijala, svetlećih reklama… a veštim

kombinovanjem dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih

elemenata vizuelnog identiteta ostvaruju se upečatljiva

prostorna rešenja koja se koriste u enterijeru (poslovni

prostor, sajamski štandovi…) i eksterijeru (objekti, putokazi,

instalacije…)

Firma, proizvod ili usluga koja nema vizuelni identitet je

kao osoba koja je nepismena.

U današnje vreme u kome komunikacije igraju odlučujuću

ulogu u kreiranju naše stvarnosti, brend koji se ne vidi kao

da i ne postoji.

Naš mozak svakodnevno prima na hiljade vizuelnih

nadražaja koje mora da obradi. Najveći procenat tih

sadržaja mozak odmah odbacuje a samo mali procenat

čuva u trajnoj memoriji. Od kreativnosti i originalnosti

nekog vizuelnog identiteta zavisi da li će on ostati u sećanju

potrošača ili će ostati potpuno nezapažen.

Da li vizuelni identitet Vaše firme, proizvoda, usluge na

pravi način ilustruje vrednosti i filozofiju Vašeg brenda?

Da li je logo Vašeg brenda dovoljno jasan, primenljiv i

upečatljiv, pogotovo kada se nađe okružen drugim

logoima?

Da li Vi i Vaši zaposleni imate pozitivan stav/emociju

prema Vašem logou?

Da li promotivni materijal koji produkujete poseduje notu

prepoznatljivosti ili svaka stvar izgleda drugačije?

Da li je izgled Vaših poslovnih prostorija usaglašen sa

vizuelnim identitetom Vašeg brenda?

Da li do kraja koristite sve mogućnosti za promociju i

povećanje vidljivosti brenda (brendiranje uniformi, vozila,

elemenata enterijera i eksterijera, promo materijal…)?

Ako ste bar jednom odgovorili negativno na neko od ovih

pitanja, vreme je da nas kontaktirate jer verujemo da Vam

naše ideje mogu biti od velike koristi.

 

yttrium.design@gmail.com

Leave a Comment