27.8 C
Belgrade
19/07/2024
15. april aforizmi Crna Gora književnost kratke priče poezija region rokovi u aprilu

Peti međunarodni festival kratke književne forme – Zaton 2024

NVO „ODGOVOR-REPLY“, Podgorica , „ART PERO” doo, NVO  „21 MAJ“, Bijelo Polje,

R A S P I S U J U:

V. MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKE KNJIŽEVNE FORME – ZATON 2023

za neobjavljenu pjesmu, kratku priču i aforizam.

* Tema: slobodna.

* Autori mogu slati radove u sve tri kategorije, i to najviše:

Pjesme – tri nominacije,  kratka priča – dvije nominacije, aforizmi – pet nominacija.

* Radovi moraju biti autorski i  ne mogu biti objavljivani u knjigama i ostalim štampanim publikacijama.

* Radovi moraju biti lektorisani.

* Autori mogu slati radove pisane na jezicima:

/crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, / bez prevoda, za ostala govorna područja potreban prijevod.

Radove potpisane šifrom, slati elektonskom poštom u jednom  naimenovanom follderu, na adresu: festivalzaton.selektor@gmail.com

Razrešenje šifre sa podacima /ime i prezime, kontakt telefon, adresu/ slati na mejl adresu:  festivalzaton.sifra@gmail.com

  • Autori imaju pravo slati radove u sve tri kategorije.
  • Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font 12, Times New Roman (obavezno sa oznakama č,ć,š…) na A4 formatu
  • Radove slati do 15. 04 2024. godine.
  • Radovi koji ne zadovoljavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje.
  • Spisak pobjednika po kategorijama i autora koji su stekli pravo za objavljivanje radova  u zborniku bit će objavljen najkasnije do 01.05 2024 godine.
  • Proglašenje pobjednika , dodjela nagrada i uručivanje zbornika obaviće se na završnoj svečanosti 22.06 2024. godine u Zatonu.

Slične vesti