31.9 C
Belgrade
15/07/2024
poezija Srbija

Sinđelićeve čegarske vatre

Udruženje pisaca „Glas korena“ iz Niša raspisuje 30 međunarodni pesnički konkurs.

USLOVI KONKURSA:

1.Pravo učešća imaju svi pesnici sveta.

2.Svaki autor može poslati jednu do tri pesme.

3.Tema slobodna.

4.Pesma ne sme biti duža od 20 stihova.

5.Pesmu/pesme dostaviti na srpskom, hrvatskom, crnogorskom, bošnjačkom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom. Ako je na nekom drugom jeziku, obavezan je i prevod.

6.pesme potpisane punim imenom i prezimenom, adresom i telefonom slati u jednom primerku.

7.Radove slati na adresu: Udruženje pisaca GLAS KORENA, ul:Davidova 2-a, 18000 Niš ili glaskorena@gmail.com ili majorpesnik@gmail.com.

8.Pesme koje ne ispunjavaju uslove neće se uzimati u obzir.

9.Učesnicima konkursa se ne plaća autorsko pravo.

10.Radovi se ne vraćaju.

11.Obaveza je svih autora da šalju do sada neobjavljene pesme.

12.Konkurs je otvoren do 15.03.2020.godine.

Po završetku konkursa Stručni žiri će izabrati najbolje pesme, a Udruženje pisaca „Glas korena“ štampaće zbornik SINĐELIĆEVE ČEGARSKE VATRE 30 čija će promocija biti na Čegru31.05.2020. godine. Rezultati konkorsa bi će poznati u drugoj polovini maja meseca i objavljeni na ovom istom mestu.  Bliža obaveštenja na telefone 060/6137282 (Major); 061/1839086 (Boža) ili 062/1345116 (Era)

NAPOMENA: U toku je izrada Antologije ČEGARSKE VATRE (2011 – 2020) čija će promocija biti održana 31.05.2020.god. Svi koji budu zastupljeni bi će obavešteni na ovom istom mestu

Slične vesti