21.9 C
Belgrade
18/05/2024
nove knjige Predrag Radosavljević Presing izdavaštvo Srbija

Predrag Radosavljević – Odnosi između Jugoslavije i Svete Stolice 1963 – 1978

U prodaji je istorijsko delo Predraga Radosavljevića, Odnosi između Jugoslavije i Svete Stolice 1963 – 1978, delo od kapitalnog istoriografskog značaja

Čitanjem knjige Peđe Radosavljevića moguć je, korak po korak, i kao odraz u ogledalu pratiti diplomatske odzive ali i inicijative i povremene nedoumice jugoslovenske strane, suočene sa tim opreznim, strpljivim ali i svestrano osmišljenim i, uprkos svim mogućim prividima doslednim vatikanskim postavljanjem prema celini jugoslovenske situacije, a preventivno prema diplomatskim partnerima i zvaničnicima zaduženim za zastupanje i tumačenje pozicije zvaničnog Beograda. Kada jednom bude bilo moguće osvetliti ovu dvosmernu interakciju i na osnovu dokumenata iz vatikanskih arhiva, sagledaće se i ona njena druga dimenzija, a samim tim stići do celovite predstave.

Radosavljevićev napor krunisan je vrednim iskorakom na putu ka takvoj predstavi. Luiđi Bjanko, danas nuncije u Hondurasu, koji se pre desetak godina istraživački bavio misijom Marija Kanje u Jugoslaviji, žalio se potpisniku ovih redova da mu je, suprotno Radosavljevićevoj situaciji, bila dostupna uglavnom arhivska građa iz Apostolske nuncijature u Beogradu i, naravno, iz vatikanskih arhiva, ali ne i ona iz jugoslovenskih, što je sma-trano ozbiljnim hendikepom. Danas bi mu svakako bilo lakše, jer bi na raspolaganju imao studiju, doduše na srpskom jeziku, ali skrupulozno sazdanu na temelju uvida u važan segment građe koji mu je nedostajao.

Ovom knjigim Peđa Radosavljević se predstavlja kao vre-dan i predan tragalac po riznicama arhivske građe, prodoran i jasan analitičar, uspešan sintetičar sa originalnom vizijom i neo-spornim publicističkim darom. U oblasti kojoj je posvećena, ova studija će, bogatom sadržinom i kvalitetom koji donosi, zauzeti dostojno i stabilno mesto pouzdanog oslonca budućim genera-cijama.

Dr Darko Tanasković

Knjigu možete poručiti na mejl:

kr.presing@gmail.com

Redovna cena: 1360 din

Cena sa popustom: 1100 din.

Slične vesti