24.8 C
Belgrade
24/06/2024
Dušan Stojković nove knjige Srbija

Планетарни сигнализам- антологија сигналистичке поезије (приредио Душан Стојковић)

У продаји је Планетарни сигнализам-антологија сигналистичке поезије (приредио Душан Стојковић) импресивни зборник авангардне поезије на преко 600 страна

Сигнализам је авангардни стваралачки покрет настао с тежњом да захвати и револуционише све гране уметности од поезије (литературе) преко позоришта, ликовних уметности и музике до филма, уносећи егзактан начин мишљења и отварајући нове процесе у култури радикалним експериментима и методама, у оквиру перманентне стваралачке револуције на коју су нарочито утицале технолошка цивилизација, цивилизација зна- ка, све већа примена наука и научних метода, посебно математике, у разним областима људског живота, и појава компјутера као нових стваралачких инструмената, инспиратора и реализатора уметничких идеја.

Песме најавангарднијих песника веома ретко, не самокод нас, налазе место у антологијама које састављају тобожњи велики познаваоци песничких прилика. Неоаван-гарда, као и авангарда, још увек се третира као нешто што утзв. „праву“ поезију не спада, или само једва спада. Сами
неоавангардни песници не мире се с тим и сами, вреднујући авангардно, састављању антологија са авангардним текстовима приступају.Најбољи наши неоавангардисти у најзначајнијим светским антологијама нису заобилажени: пре је свет од нас самих постао свестан несумњиве вредности онога што су онистворили.

 Цена књиге: 1.200 din

Мејл за наруџбине:

kr.presing@gmail.com

Избор из књиге:

ОСКАР ДАВИЧО

ДА ЛИ ТО И МОРЕ…


Да ли то и море,
с белим болничким ходницима
укруг,
не пресеца трака
недовршивих халуцинација?
Да ли му траву
не пасу јагањци
на љуљашци
у покрету?
Пропињући се,
не насрћу ли и они
на законе циклона
који видљиво разарају
притајено вучје ткиво
бонаце:
то стадо ножева, понекад
у плавим корицама,
чешће – између
трбушних пераја

ИВАН ПРАВДИЋ

ФРУШТИРУК
Фруштирук!
Фриштирук!
Једите најновији
најјеловнији
спремљани,
купљани
или мешани
Фруштирук!
Ластавичји кук!
Препржарстрни лук!
ТУК НА ЛУК
све док Вам не припадне мук.
Хлебаца дебелински секачишемо,
намазне:
сире, бутре, маргарине,
џеме, меде медведе!
креме за круја
дебелијански мажимо!
На тибета Вам пажимо.
Утом крашком прашком пољу
за стручњеке важимо.
517
Не гледајите се док једајите се
јер да ће се спопасти мучнина
Лични поетски израз исхране
доводимо до неслућених висина
Уза шољиљу чајца
јогурза
бела кавза
сладга млегза
дан Вам неће имати билокаквих стегза.
За крај ће мо оргијаторити
уз мазаније храмне хране
по телу
соби
столу
патосу
плафону!
плофобу?
плобону?
пломбону?
Хвала на бомбони

МИРОЉУБ КЕШЕЉЕВИЋ

ДИЈАКОМПЛЕКСОЛОГИЈА
КОМПЛЕКС 2 ПОВРАТНА ПЕСМА
О – О – О – О – О – О – О LE LE ME ME PE PE SE SE
TE TE
S S S S S S S ME ME PE PE SE SE TE TE
LE LE
S S S S S S S
S S S S S S S 10 09 08 07m 06 05 04 03 02
01
S S S S S S S
S S S S S S S PE PE SE SE TE TE LE LE
ME ME
S S S S S S S SE SE TE TE LE LE ME ME
PE PE
S S S S S S S
S S S S S S S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
S S S S S S S TE TE LE LE ME ME PE PE
SE SE
S S S S S S S LE LE ME ME PE PE SE SE

TE TE

Slične vesti