21.9 C
Belgrade
18/05/2024
poezija proza region

Peti međunarodni konkurs Poezija – proza 2018/2019, London

USLOVI KONKURSA:

Pre svega, molimo Vas da pažljivo pročitate uslove konkursa pre učestvovanja.

Popunjavanje prijave će samo po sebi značiti da prihvatate uslove konkursa. Ukoliko ih se ne budete pridržavali, možete biti diskvalifikovani.

Svi radovi se prijavljuju Pod šifrom, i Žiri će ih ocenjivati anonimno. Molimo Vas, nemojte na radovima slati svoje ime, adresu, broj telefona, email, web stranicu, twitter i slično. Odluka Žirija je konačna i ne ostavlja mogućnost za privatno dopisivanje između učesnika i članova žirija. Članovi Žirija ne mogu komentarisati individualne prijave.

Molimo Vas, popunite PRIJAVU i stavite u isti posebno zatvoren/zalepljen  koverat  koji ćete zalepiti da se ne vidi šta je unutra i na toj koverti napišite samo ŠIFRU. U taj koverat stavite i vaše radove na  kojima će biti napisana samo vaša šifra u desnom gornjem uglu

U prijavi morate da date sledeće podatke:

  • svoje ime i prezime
  • punu adresu
  • email
  • kontakt telefon (sa pozivnim brojem zemlje odakle je autor)
  • potvrda o plaćenom učešću za poslat broj radova.  
  • I na tom papiru treba da se jasno vidi Vaša ŠIFRA

Podvlačimo, uz PRIJAVU priložite i zapečaćenu kovertu na kojoj će biti napisana SAMO VAŠA ŠIFRA, dok će Vaši podaci biti zapečaćeni unutar koverte. Sve sa radovima pošaljite na našu adresu The Serbian Library,  Plaza 319, 535 Kings Road, London SW10 0SZ, UK

1.  Konkurs je otvoren za sve srpske pisce koji žive van Srbije. Radovi mogu biti na srpskom i (ili) engleskom. Pisci ne mogu biti mlađi od 18 godina u trenutku objavljivanja Konkursa.

2.   Radovi moraju biti originalni, autentični tekstovi učesnika. Slanje na Konkurs ujedno znaći i Vašu garanciju da su poslati radovi autentično vaši.

Bilo kakva potvrda suprotnog, odmah bi značila automatsku diskvalifikaciju.

3.   Radovi koje šaljete ne smeju biti prethodno objavljivani niti nagrađivani.To se odnosi na samo-izdate radove, publikacije u Srbiji, kao i na publikacije i izdanja bilo gde u svetu.

4.   Maksimum radova u svakoj kategoriji može biti tri (3).

5.   Posmrtno slanje radova nije moguće.

6.   Ovaj konkurs će biti otvoren za slanje priloga poezije ili proze od 1. jula 2019. do 31. oktobra 2019. Pobednici će biti proglašeni 21.decembra 2019, a Antologija sa radovima pobednika će se promovisati za vreme Mini Sajma Knjiga i Srpskog meseca kulture u Velikoj Britaniji 29. februara 2020.

7.   Svi radovi se moraju slati poštom (ne e-mailom) na adresu

The Serbian Library in London

(Konkurs Poezija – Proza)

PLAZA, 319,  535 Kings Road

London SW10 0SZ, UK

8. Administrativno učešće: £5 po svakom priloženom radu. Ref: COMPETITION (KONKURS)

9.  Čekovi se primaju samo od autora koji žive u Velikoj Britaniji, moraju biti naslovljeni na The Serbian Library in London i poslati na adresu:

PLAZA, 319,  535 Kings Road

London SW10 0SZ, UK

Može se platiti i putem PayPal, kreditne i debit kartice na  serbianlibrary@gmail.com

UPLATE SE VRŠE I DIREKTNO NA RAČUN

Ime:  THE SERBIAN LIBRARY IN LONDON

METRO BANK

Account NO: 16440124                 IBAN: GB89MYMB23058016440124

Sort Code: 23-05-80                    BIC/SWIFT:  MYMBGB2L

10.  Svaki poslati rad mora sadržati Vašu šifru u gornjem desnom uglu, i na svakoj sledećoj stranici; posle toga sledi naslov i sam rad.

11.  Svaki rad mora da bude označen brojem stranica (svaka stranica treba da bude numerisana), i svaki poseban rad zaheftan.

12.  Svaki rad mora biti otkucan na jednoj strani papira, formata A4, sa duplim razmakom, u jasnom, prepoznatljivom fontu. Rukom pisani radovi se neće uzimati u obzir.

13. Stil i teme su slobodni izbor autora, ali tema koja se preporučuje je Rastanak od nekoga/nečega što volim ili sam voleo/volela.  Poezija: 60 redova maksimum, a minimuma reči nema. Naslov nije uračunat u broj reči.

Proza: do 4000 reči maksimum, a minimuma reči nema. Naslov nije uračunat u broj reči.

14. NAGRADE

Biće objavljen po jedan pobenik i dva drugoplasirana autora iz svake kategorije (poezija proza), a njihovi radovi će biti objavljeni u Antologiji KONKURSA POEZIJA – PROZA 2018

15.  Pobednici će biti nagrađeni i novčanom nagradom od po £ 100.00 svaki.

16. Svi nagrađeni, pobednici, prvo i drugo plasirani pesnici i autori će dobiti po 6 primeraka Antologije.

Za sve dalje informaije obratite se Vesni Petković na serbianlibrary@gmail.com  Tel: +44(0)2073517555

Mob: +44(0)7801130806

…………………………………………………………………………………

(potpis)                                                                                   DATUM PRIJAVE

Slične vesti