16.8 C
Belgrade
25/05/2024
poezija region

Osmi konkurs za  književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“

Na osnovu Odluke o ustanovljenju književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ Upravni odbor Kulturnog

udruženja „Musa Ćazim Ćatić“ Odžak, München raspisuje

                 VIII  K O N K U R S „PJESME ZA DJECU“

          za  književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“

             za najbolju neobjavljenu pjesmu za djecu 2021. god.

         Nagrada je ustanovljena povodom stogodišnjice od izdavanja prve zbirke pjesama pjesnika Muse Ćazima Ćatića a ima za cilj podići kulturnu aktivnost u BiH i šire, osvijetliti značaj pjesnika Muse Ćazima Ćatića, te dati prostor umjetnicima, posebno mladim, za njihovu afirmaciju i promociju najrazličitijih ideja, programa i aktivnosti iz oblasti kulture. Nagrada će biti dodijeljena na 144. godišnjicu od rođenja pjesnika.

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju svi pjesnici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja koji se bave stvaralaštvom za djecu.

Jedan autor može sudjelovati najviše sa dvije neobjavljene pjesme za djecu.

Tema konkursa „Pjesme za djecu“ je slobodna.

Pristigli lektorisani radovi, označeni šifrom, bit će proslijeđeni članovima žirija.U istom mailu na posebnom-drugom dokumentu dostaviti: ime i prezime, adresu, broj telefona, biografiju sa slikom i mail adresu.

Radove slati na e-mail adresu: kultura@musacazimcatic.org  najkasnije do 01. 12. 2021. godine.

NA KONKURS ĆE BITI DODIJELJENE TRI GLAVNE NAGRADE:
1. Nagrada: Zlatna plaketa, kpl. Sabrana djela M.Ć.Ćatića 1-2 sa nagrađenim romanom, Roman o Musi“                                                                      

2. Nagrada: Srebrena plaketa, kpl. Sabrana djela M.Ć.Ćatića 1-2 sa nagrađenim romanom, Roman o Musi                                                                   

3. Nagrada: Bronzana plaketa, kpl. Sabrana djela M.Ć.Ćatića 1-2 sa nagrađenim romanom Roman o Musi

Povodom osmog rođendana KU „M.Ć.Ćatić“ nagrađuje još 10 prvih autora čije će se pjesme naći u užem izboru, sa kompletom knjiga za djecu od autora: Nevzeta i Husein Huska Ismailović:

Revo – bosanski Robin Hood

Bosanske bajke o Lejli i Mejremi

Mladi fazani u plamenu ravnice

Razigrani Lajko

Pored glavnih nagrada žiri će odabrati još 47 pjesama, koje će biti simbolično nagrađene objavljivanjem u posebnom elektronskom i štampanom zborniku u povodu obilježavanja 144. godišnjice od rođenja pjesnika. Organizator zadržava pravo objavljivanja svih na konkurs prispjelih pjesama.

Sve dodatne informacije učesnici konkursa mogu dobiti putem e-maila: kultura@musacazimcatic.org   ,   web stranice: www.musacazimcatic.org                                                                                                                i facebook stranice našeg Udruženja:  www.facebook.com/musa.cazim.catic.odzak

Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti, uz kulturni i zabavni program, u vremenu od 12. marta do 6.aprila 2022. god., koja se održava u povodu obilježavanja 144. godišnjice od rođenja pjesnika Muse Ćazima Ćatića, u Odžaku, Sarajevu i Münchenu.

Za Upravni odbor Udruženja:                                   Husein Huska Ismailović, predsjednik                                                                           

Odžak, München, 08. 10. 2021.                                                                      

Slične vesti