24.7 C
Belgrade
19/05/2024
nove knjige Srbija

„Лазаревићи от Малог и Великог Средишта“ аутора Гордане Димитријевић и Мирче Марана

Публикација Лазаревићи от Малог и Великог Средишта аутора Гордане Димитријевић и Мирче Марана представља изузетно занимљив сегмент богате културне историје јужног Баната, која до сада није била у довољној мери истражена и адекватно представљена. Tекст нам даје обиље података и информација од историјског значаја, познатих али и оних који до сада то нису били. Pрича нас води и упознаје са широм историјом Баната, становништвом српског порекла на његовој територији, местима Велико и Мало Средиштe, посебно о племићкој породици Лазаревић. Представљено је добро истражено породично стабло ове значајне српске породице, дат је детаљан опис њеног успона и добијања племићке титуле од аустријског двора, као и пад и распродаја имања од стране потомака. Немци, друга највећа етничка заједница на овој територији описани су преко својих истакнутих и богатих представника, од којих су једни од њих трговци и виноградари Фриш и Хаузер постали власници највећег дела имовине породице Лазаревић. Карактеристике и историјат градње замака у Војводини, уз добру дескрипцију  стања старијег и млађег дворца Лазаревића и парковског окружења, долази се до завршетка текста у којем је, на крају, у закључном разматрању скренута пажња на заштиту ових репрезентативних објеката, веома вредних са аспекта очувања културног наслеђа. 

Knjiga se može naručiti putem mejla: gordana345@gmail.com

Slične vesti