22.9 C
Belgrade
23/07/2024
25. maj aforizmi karikatura književnost region zemlja

Konkurs za humoristični potpis

UDRUGA HRVATSKIH AFORISTA I HUMORISTA (UHAH) iz Splita

i

HUMORISTIČNO-SATIRIČNI E-MAGAZIN Uh!Aha

Zagreb, Split – Hrvatska raspisuju

MEÐUNARODNI NATJEČAJ ZA 2024. –

„DAVOR ŠTAMBUK“

za kratki najhumorističniji potpis ispod karikature

Propozicije: Natjecati se mogu svi punoljetni građani i građanke diljem svijeta. Natjecateljiizvanhrvatskog, bosanskog, srpskog icrnogorskog govornog područja moraju svoj rad poslati preveden na jedan od BHSC jezika. Natječaj je javan, a natjecatelji trebaju u jednoj.doc ili .docx datoteci poslati najviše dva rada, svoje puno ime i prezime, adresu prebivališta te e-mail i/ili broj mobitela. Radovi se šalju isključivo na e-mail: magazin@uhah.hr

Natječaj je otvoren od 25. ožujka (marta) 2024. do 25. svibnja (maja) 2024. Radovi poslani na ovaj natječaj postaju vlasništvo e-magazina “Uh!Aha“i bit će odmah objavljivani u narednim brojevima. Rezultati natječaja bit će objavljeni u broju “Uh!Aha“ za lipanj (juni) 2024. te na internetskoj stranici www.uhah.hr.

Tročlani prosudbeni odbor u sastavu: član uredništva e-magazina, te po jedan humorist i karikaturist dodijelit će Priznanje za najhumorističniji potpis ispod karikature iz ostavštine Davora Štambuka i originalnu uokvirenu karikaturu s potpisom u boji, veličine 40×30 cm.

Davor Štambuk (Split, 29.12.1934. – Zagreb, 7.3.2018.). Hrvatski i svjetski crtač i karikaturist, pionir erotske karikature u Europi. Radio je kao sportski novinar u „Sportskoj panorami“ i „Narodnom listu“, za koje je i crtao karikature sportaša. Od 1963. trajno, a od kraja 1970-ih do kraja 1990-ih povremeno je živio u Parizu, gdje je bio karikaturist dnevnog lista „Ici Paris“ (1968–99), a humoristične crteže objavljivao je i u novinama i časopisima „Arena“, „Start“, „Slobodna Dalmacija“, „Nedjeljna Dalmacija“, „Playboy“, „France Dimanche“ i

„Paris Match“. Objavio je više od 6000 crteža objedinjenih u šest albuma. 2000. godine je nagrađen Oskarikom HDK-a, 2003. francuskim „redom viteškog križa“ a 2007. ordenom reda Danice Hrvatske s likom M. Marulića.

PRIMJERI KAKO UREDNIŠTVO ZAMIŠLJA POTPISE

I OBJAVE TRAŽENIH RADOVA O ZADANOJ KARIKATURI

(Niže objavljeni potpisi ispod karikature nisu natjecateljski)

1.         Primjer: Cigarete su mi uzeli još na ulazu! (Dražen Jergović, Zagreb, HR)

2.         Primjer: Gost: „Ne pušim, časna riječ!“ (Dražen Jergović, Zagreb, HR)

Slične vesti