31.2 C
Belgrade
20/06/2024
Bosna i Hercegovina esejistika region

Konkurs za časopis „Slovo“

Svim zainteresiranim studentima i studenticama da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti nauke i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja petog broja Časopisa Slovo. Časopis je namijenjen studentima i studenticama, prvenstveno Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i drugih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji koji/e žele predstaviti svoje radove iz jedne od sljedećih kategorija: izvornih naučnih radova, pregleda članaka, historijske građe, izlaganja s naučnih skupova, stručnih članaka, prikaza knjiga i periodika, književnoumjetničkih radova, novinarskih članaka, intervjua, prevoda, fotografije, stripa i karikature.

Oprema rukopisa

Uz radove treba poslati:

 • naslov rada i kategoriju rada
 • ime i prezime autora/ice
 • naziv institucije i adresu
 • e-mail adresu
 • sažetak (najviše 500 karaktera) i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i na engleskom jeziku – najviše od 10 do 12 riječi/ Summary and Keywords
 • bilješke i literaturu (prilikom citiranja i navođenja literature koristiti APA standard)
 • biografiju autora/ice.

Radovi treba da budu pisani u standardnom formatu A4 (prored 1.5, font Times New Roman, veličina slova: naslov 14, podnaslovi i tekst 12, fusnote 10).

U e-mailu obavezno poslati:

 

 • naslov rada i kategoriju rada
 • ime i prezime autora/ice
 • naziv obrazovne institucije
 • e-mail adresu
 • proširenu biografiju autora/ice.

Detaljne upute u vezi sa citiranjem i bilježenjem literature, kao i primjer biografije, dostupni su na našoj Facebook-stranici Časopis Slovo: https://www.facebook.com/slovocasopis/?fb_dtsg_ag=AdwZyo-pwYrXx649_5Rs8ogsVZ3wbFFjbeo0w7DvmIk7Gg%3AAdy1P5C9Cr1-j54S4oiexlqFVWH0c5lY3IOz7OMYTW1O-w

Radovi mogu biti na jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, srpskohrvatski ili engleski; obavezno je naglasiti kojim standardnim jezikom je rad pisan.

Poziv ostaje otvoren do 15. oktobra 2018. godine, a svoje radove možete slati na e-mail adresu: redakcija.slovo@gmail.com.

Predmet (e-mail subject line) e-maila treba da bude u formatu: ime i prezime, kategorija rada.

Za praćenje rada Časopisa, kao i za dodatne informacije, možete nam se obratiti putem navedenog e-maila, putem naše web-stranice, kao i putem našeg profila na Facebooku ili fan pagea: Časopis Slovo.

Autori i autorice odabranih radova o izboru će biti obaviješteni/e putem e-maila najkasnije do 15. novembra 2018. godine.

Autori/ice mogu poslati najviše 3 rada, odnosno 5 fotografija.

Pristigli radovi koji ne budu ispunjavali uvjete propisane Pozivom, prethodno objavljeni radovi ili radovi pristigli nakon 15. oktobra, neće biti uzeti u razmatranje!

Učešće u pozivu mogu uzeti sve mlade osobe do 30 godina.

Redakcija Časopisa Slovo

Slične vesti