22.9 C
Belgrade
23/07/2024
poezija Srbija

Konkurs udruženja građana Srpsko Bugarsko prijateljstvo

PROPOZICIJE PESNIČKOG KONKURSA

01. Pravo učešća imaju svi koji pišu na srpskom (i srodnim jezicima: hrvatski, bosanski, crnogorski) ili bugarskom jeziku, bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta. Pravo učešća imaju pesnici amateri i pesnici sa objavljenim zbirkama, pod uslovom da pesme za konkurs nisu objavljivane.
02. Prijava se vrši isključivo putem e-maila: pesnicki.konkurs@gmail.com
Prijava treba da sadrži prijavni list, kopiju uplatnice i pesme.
03. Kotizacija za učešće je 900,00 RSD za učesnike koji uplaćuju na dinarski račun, ili 9€ za uplate na devizni račun udruženja.              
04. Za ulazak u drugi zbornik sa prevodom sa srpskog na bugarski ili obratno, doplata je 300,00 RSD ili 3€ za uplate na devizni račun udruženja.
05. Svaki kandidat može konkurisati sa najviše pet pesama.
06. Pesme slati u wordu, pismo Times New Roman, font slova 12, jezik Srpski – latinica ili ćirilica sa karakterestičnim slovima ć,č,š,ž,đ (ili srodni jezici iz tačke 1) ili Bugarski. Maksimalna dužina pesme je 33 reda. Svi koji budu slali duže pesme, plaćaju duplu kotizaciju za učešće, ili ne ulaze u zbornik.
07. Pesme moraju biti originalne – autorske, što kandidat potvrđuje na prijavi.
08. Tema je slobodna.
09. Svi kandidati koji budu zadovoljili gore navedene uslove, ulaze u zbornik dobijaju jedan ili dva zbornika na jeziku na kom su pisali pesme ili po jedan na srpskom i na bugarskom jeziku i diplomu, a dva autora uz napred navedeno dobijaju i: 1. produženi vikend za jednu osobu u hotelu u Srbiji (autor na bugarskom), 2. produženi vikend za jednu osobu u hotelu u Bugarskoj (autor na srpskom i srodnim jezicima).
10. Početkom konkursa se smatra njegovo objavljivanje na sajtu Udruženja www.srpskobugarskoprijateljstvo.org, i na Facebook stranici Pesnički konkurs, a završetak je 26.07.2020.
11. Svi učesnici će najkasnije u roku od 15 dana od završetka biti obavešteni putem o rezultatima konkursa i mestu i datumu uručenja povelja i nagrada. Ukoliko su sprečeni da dođu, treba pismeno da dostave adresu za slanje u Srbiji ili Bugarskoj. Poštarinu plaća primalac.
12. Knjige će biti objavljene i odštampane 30 dana po objavljivanju rezultata konkursa. Svi učesnici konkursa mogu naručiti neograničen broj knjiga slanjem porudžbenice koja će biti publikovana na sajtu Udruženja.
13. Za originalnost i sadržaj pesama kao i štamparske greške, Udruženje ne snosi odgovornost.

 Udruženje građana
Srpsko Bugarsko prijateljstvo

Slične vesti