35.8 C
Belgrade
15/07/2024
Bosna i Hercegovina poezija proza

JAVNI POZIV: 9. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2020

JAVNI POZIV: 9. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2020

6.-8.avgusta,2020.g. / Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 4.-8.avgusta, 2020. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju „9.KNS Međunarodni književni susreti-2020″. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova otvoren je do 01.03.–16.05.2020. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

– popularizacija pisane riječi;

– afirmacija književnog stvaralaštva mladih pisaca;

– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;

– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi;

– regionalna književna saradnja;

– međunarodna kulturna saradnja.

Organizator manifestacije „9.KNS Međunarodni književni susreti″ raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu radova i učešće u programu manifestacije

Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:

A) Autorski rad/radovi (pjesme i kratke priče)

1. da je rad autorsko djelo;

2. da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi – štampano ili virtuelno;

3. da tekst ne sadrži vulgarizme;

4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;

5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:

a) poezija: maksimalno dvije pjesme / obim: bez ograničenja;

b) priča: maksimalno dvije priče /obim: do tri strane “A4” formata, do 2.000 riječi;

Napomena: jedan autor može aplicirati sa maksimalno dva rada, i to:

1) dvije pjesme

2) dvije priče.

3) jedna pjesma i jedna priča

C) Podaci o autoru:

Uz radove autorica/autor navode podatke:

1. ime i prezime

2. godinu rođenja

3. grad i država stanovanja

3. kontakt telefon

4. kraća biografija

5. prigodna fotografija (nije obavezna).

II) KATEGORIJE

A) lokalitet

1. književnost BiH

2. književnost bosanskohercegovačke dijaspore

3. međunarodna književnost

B) starosna dob

1. mladi autori: da su napunili 17 godina;

2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka

1. književnost BiH:

– da je autor teksta iz BiH;

– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.

2. Književnost iz dijaspore:

– da je autor teksta porijeklom iz BiH;

– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.

3. Međunarodna književnost:

– da je tekst preveden na jedan od jezika govornog područja BiH.

D) izražajne forme

– poezija (pjesma, poema);

– proza (priče);

III) ROK ZA SLANJE RADOVA

– putem E-maila: knsinfo1@gmail.com

Kontakt tel. 00387 61 524 505

Javni poziv je otvoren do 16.05.2020. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU „SEBILJSKA RIJEČ“

– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će selektori, čija imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

– Za izabrane radove predviđena su zahvalnice; priznanja; snimanje audio i video klipova; uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.

-Za najuspješniju pjesmu i priču dodjeljuje se preiznanje „KNS PERO“

-Zbirka se štampa na bosanskom jeziku.

– Promocija zbirke planira se u sklopu Centralne manifestacije, 8. avgusta, 2020.g.

– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 1.06.2020. god.

V)DODJELA PRIZNANJA „KNS PERO“ ZA KATEGORIJE:

1)Najuspješnija pjesma – (po ovom konkursu)

2)Najuspješnija priča – (po ovom konkursu)

3)Mladi autor(-ca) – po konkursu „Prva knjiga“

4)Bosanskohercegovačka. književnost – za doprinos bh književnosti

5)Bosanskohercegovačka književna dijaspora – pisci porijeklom iz BiH

6) Međunarodna kulturna saradnja

Napomena:

a)Prijedloge pisaca po tačkama 4. i 5.; i međunarodnih kulturnih aktivista po tački 6. mogu dostavljati pojedinci i organizacije, iz zemlje i inostranstva (uz prijevod na jedan od jezika ovog govornog područja), uz obrazloženje tokom trajanja javnog poziva na naznačenu e-mail adresu. Konačnu odluku donosi organizator manifestacije prema nazačenim terminima javnog poziva.

b)Prema okolnostima i mogućnostima organizator zadržava pravo da bez obrazloženja prema aplikantima izmjeni, proširi ili odustane od dodjele priznanja.

VI) OPĆE NAPOMENE

– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama i priča na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prva da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić

 predsjednik

udruženje KNS

Slične vesti