10.2 C
Belgrade
01/04/2023
kutak za mlade NVO sektor Srbija

Udruženja građana, fondacije i zadužbine nemaju više obavezu otvaranja namenskog podračuna kod Uprave za trezor

148918_389773337783764_206686428_nKancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava zainteresovanu javnost da izmenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor koje su stupile na snagu 30. januara 2014. godine, udruženja, fondacije i zadužbine više nisu u obavezi da kod Uprave za trezor imaju otvoren namenski podračun.

Otvaranje posebnog namenskog računa ubuduće će se vršiti samo privrednim društvima koja ne pripadaju javnom sektoru.

Udruženja, zadužbine i fondacije (kao i preduzetnici, crkve i verske zajednice i političke stranke), koja imaju otvoren podračun, u obavezi su da po završenom projektu izvrše ukidanje podračuna i brisanje iz Evidencije kod Uprave za trezor, a preostala sredstva da prenesu na račun poslovne banke, kao i da Upravi za trezor dostave potpisan nalog za ukidanje podračuna i zahtev za brisanje iz Evidencije.

Uprava za trezor   http://www.trezor.gov.rs/

Slične vesti