12.8 C
Belgrade
01/04/2023
fotografija konkursi za mlade autore region strip vizuelne umetnosti

Transform 2012-Pandorina kutija

 

 

url:http://www.alu.unizg.hr

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za izlaganje u sklopu međunarodnog izložbenog projekta ‘Transform 2012.’,Thessaloniki(Solun),Grčka,septembar 2012.Tema projekta je Pandorina kutija.

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog,diplomskog,postdiplomskog studija ALU,svih odsjeka ALU.

Za prijavu je potrebno na e-mail kkolaric@alu.hr poslati isključivo idejne koncepte radova na sljedeći način:

  • Radne fotografije,tri maksimalno,po idejnom konceptu(min 300dpi,3 MB,jpg format);
  • kratki CV;
  • obrazloženje idejnog koncepta;
  • kontakt(mail,broj telefona.

Nepotpune prijave izvan zadanog roka neće se uzimati u razmatranje.

O radovima:Fotografije koncepata- mogu biti izvedene u formi slike,skulpture,grafike,makete,in-stalacije,multimedijalnog projekta,videa,3D animacije,prezentacije,crteža,fotomontaže u svim materijalima.

Izbor radova:Komisija sastavljena od profesora ALU izabrat će između 10 i 15 radova koji će biti prezentirani na velikoj zajedničkoj izložbi u Solunu.Tri najbolja rada bit će izvedena u Solunu u okviru zajedničke radionice,u periodu 1.do 10.septembra 2012.U Solunu će biti na raspolaganju slikarske,kiparske,grafičke i fotografske radionice.

Finansiranje:ALU snosi troškove puta,a inostrani partneri troškove boravka za tri studenta,studentice koji će participirati na radionici u Solunu gdje će imati priliku realizirati idejni koncept u obliku likovnog rada.

Konkurs  ostaje otvoren do 15.maja 2012.

Slične vesti