Home » Posts tagged with » Milena Marković
Svaki umetnik je hrabar: intervju sa Milenom Marković

Svaki umetnik je hrabar: intervju sa Milenom Marković

Razgovaramo sa pesnikinjom i dramskom spisateljicom Milenom Marković. LOM je ove godine objavio sabrane PESME Milene Marković, izdanje koje sadrži 5 prethodno objavljenih zbirki pesama, kao i sabrane DRAME Milene Marković, izdanje koje sadrži 6 do sada napisanih drama. Konkursi regiona: Ima li pisac stalnu temu, koja traje bez obzira na sadržaj, ili se ona menja od knjige do knjige? […]