Home » Posts tagged with » kulturna baština
Nova knjiga Fatiha Hadžića: Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku

Nova knjiga Fatiha Hadžića: Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku

Novi Pazar – Na izradi knjige „Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku“ autor Fatih Hadžić je radio nekoliko godina. Kako kaže autor, svakom poslu se može naći mahana, pa i ovome, ali je siguran, da se ne može sporiti iskrena namjera, napor i želja da prikaže ono što je bilo predmet istraživanja, a […]