Home » Posts tagged with » galerija
Galerija savremene umetnosti Smederevo  raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2012.

Galerija savremene umetnosti Smederevo raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2012.

Potrebno je dostaviti: – portfolio i idejnu koncepciju (preporučljivo u elektronskoj formi) – kataloge prethodnih izložbi Adresa: Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije), poštanski fah 126, 11300 Smederevo ili na e-mail: sdgalerija@yahoo.com Sve informacije se mogu dobiti na telefon: Galerija: 026 614 595 mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos: 063 372760 Milan Marković, kustos: 064 […]