-3.9 C
Belgrade
08/02/2023
esejistika poezija proza region

Poziv za slanje radova u treći broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka objavljuje poziv za slanje književnih radova u treći broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI br.3, god. II/2022.

U obzir dolaze sljedeće književne vrste:

  • proza (kratke priče, pripovijetke ili odlomci iz većih cjelina. Najviše 20000 karaktera),
  • poezija (najviše pet pjesama),
  • esej,
  • književna kritika (prolaziće i posebno određen recenzentski dio uređivanja),
  • prikaz,
  • originalni prevodi  sa stranih jezika (poezija, pripovijetka ili odlomak iz veće cjeline.

Svi prilozi moraju biti prethodno neobjavljeni.

Rok za slanje: 15.3.2021.

Radove slati na adresu: casopisapriori@gmail.com.

Treći broj časopisa biće objavljen u prvoj polovini 2022. godine.

Mole se svi autori da svoje radove šalju u sljedećem formatu: Microsoft Word, font – Times New Roman, veličina – 12. Uz tekst poslati i kratku biografiju (najviše 15 redova) sa fotografijom, kao i kontakt podatke (ime i prezime, afilijacija, adresa, broj telefona i e-mail).

Radovi se ne honoriraju.

Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.

Radujemo se čitanju i budućoj saradnji!

U Varšavi, 22.12.2021. godine                                           Marko Bačanović, član uredništva

Slične vesti