17.7 C
Belgrade
31/05/2023
festivali Srbija

Off Frame festival

Grupa „Hajde da…“, u saradnji sa Udruženjem slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“, „Centrom za ratnu traumu“, Ustanovom kulture „Vuk Karadžić“ i Kulturnim centrom „REX“, organizuje prvi regionalni festival angažovanog teatra, pod nazivom „Van okvira/Off Frame“.

Misija Off Frame festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu, i da promoviše uključivanje u pozorišni rad i predstave one koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.

Festival je regionalnog karaktera i okupiće umetnike/ice i (pretežno) nezavisne produkcije sa prostora bivše Jugoslavije (koji je ovde određen kao zajednički kulturni prostor sa puno sličnosti i razlika). Pod regionalnim okvirom se takođe podrazumeva i kulturni prostor evropskih zemalja „istočnog bloka“, koje u procesu (kulturne) tranzicije prolaze kroz neke slične procese (kao što su Mađarska, Rumunija, Bugarska…). Važno je da se na festivalu nađu i pozorišne predstave iz zemalja u kojima su se delom dešavali i neki drugačiji istorijski procesi, kao što je slučaj sa zemljama Zapadne Evrope (ovu sintagmu koristimo u političkom, a ne geografskom smislu), kako bi u odnosu na njih mogla da se napravi određena refleksija našeg „regiona“.

OVE GODINE NA FESTIVALU

Festival će u periodu od 04. do 10. decembra 2011. godine okupiti stvaraoce koji su zainteresovani da kroz pozorišnu umetnost govore o važnim društvenim pitanjima – nasilju, isključenosti/uključensoti osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, o problemima maloletnih osuđenika, o posledicama ratova 1991.-1999., o izazovima pred kojima se nalaze savremeni muškarac i žena, o mogućnostima pozorišnog rada sa starim osobama i decom itd.

Na festivalu će:

• gostovati devet pozorišnih predstava iz Srbije i okruženja (Makedonija, Slovenija, Mađarska),

• biti prezentovani projekti koji promovišu prava osoba sa invaliditetom, ratnih veterana i drugih marginalizovanih grupa da se uključe u umetnički rad,

• biti realizovani okrugli stolovi o društveno važnim pitanjima,

• biti organizovane teatarske radionice, na kojima će učesnici moći da steknu iskustvo o tome kako se u pozorištu može raditi sa osetljivim grupama.

Slične vesti