17.3 C
Belgrade
23/03/2023
Makedonija region

Međunarodni natječaj za kompjuterski crtež

rajko zinzifov„Tvorimo  zajedno “
Posvećen  28. septembru, Danu Bošnjaka u Makedoniji

Zahtjev za crteže
1.Da su napravljeni  u programu po izboru
Adobe Photoshop , Corel Draw , Adobe Illustrator , Microsoft Paint , Corel Painter Classic , Macromedia Free Hand , itd.)
2.Da se ne  koriste gotove slike ili crteži ;
Radovi bi trebali biti propraćeni sljedećim informacijama
* Naziv crteža
* Ime i prezime autora ;
* Datum rođenja ;
* Tačna adresa ;
* Škola ;
* Mentor ;
* Kontakt adresa ( e – mail ) ;
* Ime programa u  kojem  su  uradjeni  crteži .
• Svaki učesnik  može poslati najviše tri crteža !
Pravo učešća  imaju  učenici  osnovnh škola  od 5 do 15 godina !
I. grupa – 5-8 godina ;
II grupa – 9 – 11 godina ;
III grupa – 12 – 14 godina ;
Krajni rok za slanje  kompjuterskih crteža 20. septembar  2013. godine na sljedeću e-adresu
rzinzifov@yahoo.com

Učesnici  se slažu crteže koje se šalju na natjecaj da ostanu u  vlasništvu škole i da se koriste kao reklamni materijal  ili da budu  objavljeni .
Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 22/09/2013 na sljedećoj stranici http://nastavaucenje.ucoz.com/load   rajkozinzifov.weebly.com  licno ucesnicima elektronskim  putem .

Na natjecanju  će se dodijeliti prva , druga  i  treća nagrada u svakoj kategoriji
i diplome za  učešće  ostalim  učesnicima  i njihovim  mentorima .

OOŠ”Rajko Žinzifov”

G.Orizare, Veles

Makedonija

Slične vesti