16.3 C
Belgrade
07/06/2023
kutak za mlade region

Međunarodni konkurs UNESKA za ilustrovane priče o svetskoj baštini

аUNESKO KLUB “CENTAR“ Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije objavljuje Međunarodni konkurs UNESKA za ilustrovane priče o svetskoj baštini „Patrimonito 2010 – 2011“, za mlade između 12 i 18 godina !

UNESKO (Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu) raspisao je Međunarodni konkurs pod nazivom „PATRIMONITO 2010“, za 12 najbolje ilustrovanih priča o svetskoj baštini, na kojem mogu da učestvuju mladi između 12 i 18 godina. Kon…kurs pruža priliku mladima da upotrebe kreativnost i da podignu svest o značaju svetske baštine, a upućen je u svih 187 zemalja koje su potpisale Konvenciju o svetskoj baštini.

Projekat Centra za Svetsku baštinu UNESKA ‘’Patrimonitove avanture svetske baštine’’ se sastoji od DVD serije kratkih filmova (do sada je urađeno osam), koje uvode crtani lik Patrimonito. Svaka epizoda je razvijena od ilustrovanih priča, koje su osmišljene od strane mladih ljudi. Patrimonito pomaže deci da nauče o određenom mestu svetske baštine i izazovima sa kojima se suočava, predlažući rešenje za pomoć u očuvanju lokaliteta.

Serija je pokrenuta 2002. godine, u okviru Obrazovnog programa UNESKA o svetskoj baštini.
Ovi filmovi imaju za cilj da mobilišu mlade da aktivno učestvuju u očuvanju svetske baštine. Takmičenje omogućava mladima u školama i klubovima da razvijaju veštine kritičkog mišljenja o zaštiti baštine u svojoj zemlji i da prenesu poruku vršnjacima širom sveta.

Teme na konkursu za ilustrovane priče ove godine su: „Svetska baština i uloga zajednica“, „Svetska baština i održivi turizam“, „Svetska baština i održivi razvoj“ i „Svetska baština i biodiverzitet“.

Informacije o lokalitetima Svetske baštine i uputstvo za izradu radova su na linku Centra za svetsku baštinu UNESKA: whc.unesco.org/en/activities/626/ , a više o svetskoj baštini u Srbiji možete videti na: www.heritage.gov.rs .

Prevod kompletnog Uputstva za konkurs ‘’Patrimonito 2010-2011’’ dostavićemo na zahtev zainteresovanih škola i klubova za UN / sekcija UNESKO kluba ‘’Centar’’ Udruženja za UN Srbije. Možete nam se obratiti na mail: unaserbia@gmail.com .

Radove možete dostaviti do 16. novembra 2010. godine na adresu: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, Makedonska 22/III, 11 000 Beograd, sa naznakom „za konkurs Patrimonito“.

Radovi će biti prosleđeni Nacionalnoj komisiji Srbije za saradnju sa UNESKOM, koja će izabrati 5 pobednika na nacionalnom nivou. Oni će dobiti sertifikat UNESKA i ući u izbor za pobednika na međunarodnom konkursu. Pobednici međunarodnog konkursa (po 3 za svaku temu) će dobiti sertifikat i medalju UNESKA, a prema njihovim radovima će biti realizovani i animirani filmovi.

Slične vesti

1 comment

vlasic 21/03/2011 at 17:31

Interesantan Blog ne kao i drugi!

Comments are closed.