3 C
Belgrade
02/02/2023
drama Srbija

Konkurs Radio Beograda

DRUGI PROGRAM – REDAKCIJA DRAMSKOG PROGRAMA
raspisuje
javni anonimni konkurs za radio dramska dela

I
ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU

Prva nagrada u iznosu od 80 000 dinara
Druga nagrada u iznosu od 60 000 dinara

II
ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU

Jedna nagrada u iznosu od 60 000 dinara

III
ZA APSTRAKTNI OBLIK RADIOFONIJE
(ZVUČNI EKSPERIMENT)

Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara

IV
ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU

Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara

V
ZA DRAMSKU MINIJATURU

Jedna nagrada u iznosu od 15 000 dinara

Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Srbije.
Autori su dužni da dela dostave u tri otkucana primerka (sa proredom – 28 redova po stranici), ukupne dužine za radio dramu do 30 stranica, za radio dramu za decu do 25 stranica, a za dramsku minijaturu do 5 stranica. Za treću kategoriju potrebno je dostaviti projekat koji treba da sadrži okvirne pretpostavke zvučne realizacije, a za četvrtu kategoriju: opis teme, spisak protagonista, opis scena i lokacija i scenosled. Radovi se potpisuju šifrom, (rešenje šifre dostaviti uz tekst u zatvorenoj koverti), a autorstvo se dokazuje istovetnom kopijom teksta.

Dela se dostavljaju na adresu:
Radio Beograd – Dramski program
Hilandarska 2 a
11000 Beograd

sa naznakom: KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU, ili KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU ili KONKURS ZA APSTRAKTNI OBLIK RADIOFONIJE, ili KONKURS ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU, odnosno KONKURS ZA DRAMSKU MINIJATURU.

Rok za predaju rukopisa je 15. februar 2011. godine.
Na konkurs ne smeju biti poslata već objavljena ili emitovana dela.
Rukom pisana kao ni potpisana dela žiri takođe neće razmatrati.

Radio Beograd će u svim kategorijama imenovati tročlane žirije. Žiriji su obavezni da rezultate saopšte 30 dana nakon zaključenja konkursa – u emisijama Radio Beograda i u dnevnoj štampi.

Slične vesti

1 comment

Jana 13/01/2011 at 13:19

Nedavno sam pocela da se bavim pisanjem drama iz hobija, pa me zanima koliki je minimum strana za radio dramu za decu? Da li je broj likova odredjen i koliko bi otprilike trebalo da bude trajanje radnje?
Hvala unapred, pozdrav!

Comments are closed.