-3.9 C
Belgrade
08/02/2023
proza Srbija

Konkурс књижеvnog фанzина „Zелеnи koнј”

Zелеnи koнј поново јаше!

Правила конкурса:

  • Објављују се кратке приче до 3.000 карактера и савремена неконвенционална поезија;
  • Радове (до 3 дела) слати у засебним ворд документима на адресу – zelenikonj@gmail.com;
  • Један аутор може бити објављен макисимално једном у року од годину дана;
  • Објављују се само необјавњена дела;
  • Слањем прича или песама дајете сагласност да се оне одабране објаве у фанзину и евентуалним каснијим публикацијама везаним за фанзин.

Slične vesti