6.3 C
Belgrade
23/03/2023
Bosna i Hercegovina fotografija kutak za mlade region

Javni poziv za učešće na konkursu ZVONO

Centar za savremenu umjetnost, Sarajevo, u saradnji sa Foundation for Civil Society i Thrust for Mutual Understanding iz New Yorka, osnovao je Godišnju nagradu za mlade likovne umjetnike i umjetnice do 35 godina starosti – ZVONO.
Naziv nagrade simbolički i vrijednosno označava i njen smisao. Nagrada nosi ime po ličnosti ili umjetničkoj pojavi važnoj za razvoj i istoriju moderne / savremene umjetnosti u 10 zemalja Srednje i Jugozapadne Evrope, u kojima se nagrada dodjeljuje.
Nagrada za mlade likovne umjetnike i umjetnice BiH je dobila ime po grupi ZVONO (Aleksandar Bukvić, Sadko Hadžihasanović, Narcis Kantardžić, Sead Čizmić, Biljana Gavranović i Kemal Hadžić), osnovanoj 1982. godine u Sarajevu. Aktivnost grupe ZVONO pretstavlja najradikalnije ponašanje na likovnoj sceni Bosne i Hercegovine do početka rata 1992. kada većina članova i članica napušta zemlju.
Godišnja nagrada za mlade likovne umjetnike/ce BiH nazvana po grupi ZVONO znači prevazilaženje diskontinuiteta u umjetnosti u BiH s jedne strane i želju organizatora da potstakne inovativne umjetničke prakse danas.
Cilj nagrade je pružiti podršku mladim umjetnicama i umjetnicama, olakšati im daljnju djelatnost, smještajući ih sa položaja marginalne prema središnoj ulozi u društvu, putem stvaranja pozitivnog konteksta oko mladog stvaralaštva, kreativnosti i inovativnosti s kojom bi se društvo moglo i trebalo identificirati.
Kandidati i kandidatkinje mogu biti likovni umjetnici i umjetnice do 35 godina starosti, državljani/ke BiH.
U obzir dolaze djela s područija slikarstva, kiparstva, grafike, crteža, instalacije, fotografije, videa, novih medija i performansa.
 
Likovni umjetnici/e se mogu sami prijaviti na konkurs. Prijedloge mogu slati i institucije, pojedinci/ke, profesionalni djelatnici/e iz područja likovnih umjetnisti.
Nagrada se dodjeljuje za kvalitet i inovativnost, za umjetnička djela nastala u toku zadnje dvije godine.
Žiri će, između predloženih i na konkurs pristiglih prijava, odabrati 4 finalista / finalistkinje od kojih jedan dobija šestosedmični boravak u New Yorku.
Svaki kandidat/kinja treba predati ispunjen formular sa prilozima i relevantnom vizualnom dokumentacijom. Formular se može podići u SCCA (Obala Kulina Bana 22 /III). Formular je dostupan i na web stranici 
Centra za savremenu umjetnost, Sarajevo /ZVONO/ www.scca.ba.
 
Rok prijave na konkurs je 27.07.2010.

Slične vesti