0.9 C
Belgrade
28/03/2023
Srbija zemlja

Iz štampe izašla prva monografija o sandžačkim džamijama

Novi Pazar – U Novom Pazaru je iz štampe izašla monografija „Džamije u Sandžaku“ mladog autora Fatiha Hadžića. Recenzenti knjige su prof. dr Džemil Bektović, profesor historije umjetnosti na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i poznati istraživač i turkolog mr Sead Ibrić.

Ovako stručno i sveobuhvatno istraživanje, sakupljanje i publikovanje podataka o svim sandžačkim džamijama niko do sada nije vršio tako da do pojave ove monografije nijesu postojali podaci o džamijama na jednom mjestu. Islamska zajednica Sandžaka nije posjedovala čak ni spisak svih sandžačkih džamija, što predstavlja posebnu vrijednost ove monografije.

-Do svih potrebnih podataka nije bilo moguće doći kod skoro ni jedne džamije, a kod mnogih uopšte i ne postoje pisani tragovi, niti dokumentacija, tako da su mnogi podaci prikupljani putem uzimanja izjava od ljudi koji su na neki način učestvovali ili u izgradnji džamija, ili su bili mujezini, imami, mutevelije, predsjednici režijskih odbora za izgradnju džamija, vakifi placeva, vakifi građevinskog materijala i sl., dok je samo jedan manji broj podataka uzet sa očuvanih tariha (ploča) na džamijama, rekao je Hadžić koji je i izdavač ove monografije.

Monografija “Džamije u Sandžaku“ je metodološki dobro urađena, svaka džamija ima svoju posebnu stranicu u knjizi, sa fotografijom i podacima. Takođe, monografija sadrži preglednu tabelu svih džamija, hronološki prikazanih, po godini izgradnje. Džamije su razvrstane po gradovima – najprije su obrađene brojne džamije u Novom Pazaru, pa redom po ostalim sandžačkim gradovima sve do džamije u Novoj Varoši, koja je data na kraju. Na početku knjige dat je predgovor i uvod u kome je autor pojasnio islamsku terminologiju koja se koristi u knjizi.

Mnonografija „Džamije u Sandžaku“ je formata B5 (24 x 17 cm) i sastoji se od 320 stranica, tvrdog je poveza, a sadrži najosnovnije podatke o svih 240 postojećih džamija u crnogorskom i srbijanskom dijelu Sandžaka. Hadžić je i autor svih fotografija sandžačkih džamija koje je snimio tokom višegodišnjeg terenskog rada na pripremi knjige. Štampanje monografije je finansijski pomogao grad Novi Pazar.

Slične vesti