18.1 C
Belgrade
01/06/2023
region vizuelne umetnosti

Galerija SC-poziv za izlaganje u 2013.

url: http://galerija.sczg.hr

Galerija SC poziva umjetnike i kustose da se prijave na natječaj za izlaganje u 2013.godini.

Galerija SC osnovana 1962.godine,jedan je od najaktivnijih i najvažnijih prostora hrvatske savremene umjetnosti.Od samih početaka to je mjesto promocije nove umjetničke prakse sa osobitom pozornošću na konceptualnu umjetnost,ambijente,happeninge i međunarodnu praksu.Galerija je u doba svoje najintenzivnije aktivnosti 60. i 70.godina objavljivala i svoj časopis u kojem su dokumentirane sve izložbe i akcije,ali i referentne umjetničke teorije tog razdoblja.

Od 2005.godine u Studentskom Centru se razvija nova koncepcija programa kulture-Kultura promjene,sljedeći tako samu bit SC-a kao kulturnog i društvenog središta studenata kojeg karakterišu smjene generacija i njihovih interesa.Galerija SC uz Galeriju PU i Galeriju Kiosk,programska je jedinica Kulturne promjene.Tokom cijele godine Kultura promjene putem muzičke,likovne,pozori-šne multimedijalne i radijske programske sekcije ostvaruje niz zanimljivih projekata,radionica i festivala.

Prijaviti se mogu samostalne i grupne izložbe i kustoske koncepcije,akcije,performansi,interdisciplina-rni projekti.

Potiču se autori mlađe generacije da se prijave na postojeći koncept Oni dolaze-samostalna ili grupna izložba koja uključuje saradnju sa mlađim historičarima umjetnosti.

Prijava treba sadržavati:

  • Popunjenu prijavnicu Galerije SC;
  • Popratni materijal(do 5 fotografija/skica,video ili audio zapisi.

Prijave razmatra Savjet Galerije,a rezultati će biti objavljeni na webu i poslani mailom.

Prijave se mogu predati direktno u Galeriju,poslati poštom ili elektronskim putem.

GALERIJA SC

Savska 25

10 000 Zagreb

tel:385 1 4593 602

galerija@sczg.hr

ksenija.baronica@sczg.hr

Konkurs je otvoren do 15.juna 2012.

Slične vesti