3 C
Belgrade
02/02/2023
region vizuelne umetnosti

DUNAV – PUT KULTURE (KULTURSTRASSE)

Ex libris za interkulturalni dijalog

BALKANKULT FONDACIJA i EKSLIBRIS DRUŠTVO BEOGRADA uz podršku VLADE POKRAJINE VOJVODINE  raspisuju međunarodni konkurs za ekslibris na temu Dunav – put kulture da bi podržali interkulturalni dijalog, saradnju između umetnika i ustanovama širom Podunavlja, kao i razvoj komunikacionih, profesionalnih i tehničkih međunarodnih umetničkih i kulturnih veza.

Organizator projekta: Balkankult  Fondacija
Rukovodilac projekta: Dimitrije Vujadinović
Predsednik žirija i supervizor: akademik Časlav Ocić
Koordinator: Tamara Čikeš

Konkurs je otvoren do 30. 03. 2011.

Dunav je sudbonosna reka Evrope!
U dugim milenijumima istorije njena glavna saobraćajnica civilizacija i kultura, ljudi i roba. Kraj obala ove reke nataložena su iskustva ljudi od praistorije do današnjih dana, a moćne dunavske struje oduvek su pružale saznanja o mogućoj pobedi nad varljivom većnosti i stvarnom materijalnom prolaznosti.
Podunavlje je uvek bilo poseban prostor ishodišta i poprišta evropskog duha, a Dunav postao metafora razvojnih i potresnih tokova Evrope koji su ovaj kontinent izgrađivali i oplođivali, ali i razarali i vraćali unazad.
Svaki predeo, svaki grad i selo uz Dunav donose svoju posebnost ali svi  zajedno čine mozaik koji pruža opštu sliku o protoku života na njegovim obalama.
Ova moćna reka pruža mogućnost svim narodima Evrope da u njoj prepoznaju svoju jedinstvenu budućnost.
Zato treba verovati u lekovitu snagu Dunava.

Više na: http://www.donau-kulturstrasse.net/web/shr-database.php?cid=58

Slične vesti