24.1 C
Belgrade
02/06/2023

Category : proza

esejistika Hrvatska poezija prevodilaštvo proza region

Poziv na suradnju u novom broju Ka/Osa

KR
Do 28. veljače 2011. uredništvo Ka/Osa prima tekstove raznih žanrova za objavu u časopisu. Uključite se! Ka/Os, časopis za književnu praksu studenata komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu poziva sve zainteresirane pjesnike, prozaiste, kritičare i prevoditelje da šalju svoje radove, neovisno o sadržaju i formi. Traže se kraći prozni žanrovi,......
drama konkursi za objavljena dela poezija proza Srbija

Raspisan konkurs za nagradu „Biljana Jovanović“

KR
Srpsko književno društvo (SKD) raspisalo je konkurs za Nagradu „Biljana Jovanović“, za prozna, pesnička i dramska dela objavljena 2010. godine, saopštio je danas Upravni odbor SKD-a. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. Knjige u tri primerka treba poslati na adresu: Srpsko književno društvo, Beograd, Francuska 7, najkasnije do......
Bosna i Hercegovina konkursi za objavljena dela poezija proza stipendije

Natječaj za književne nagrade «Fra Grgo Martić» i književnu stipendiju „Writers in residence“

KR
Književna zaklada/fondacija «Fra Grgo Martić», čiji je osnivač «Stanić grupa» – Svjetlan Stanić, raspisuje N A T J E Č A J za književne nagrade «Fra Grgo Martić» i književnu stipendiju „Writers in residence“ Članak 1. Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» utemeljila je istoimena Zaklada/Fondacija, s ciljem poticanja književnog stvaralaštva......
drama kutak za mlade poezija proza Srbija

Konkurs „Gordana Brajović“

KR
Organizacioni odbor trinaestog srpskog knjževnog susreta „Dani dečjeg literarnog stvralaštva – Goradana Brajović“ Aleksinac 2010, raspisuje konkurs: 1. Za najbolju knjigu namenjenu deci i omladini, objavljenu u 2010. godini, bez obzira na literarnui rod. Nagradu u ovoj kategoriji dodeljuju „Večernje novosti“. 2. Za dečje stvaralaštvo iz oblasti poezije, proze, dramsklih......
proza Srbija

Konkurs za nagradu Milutin Uskoković

KR
Osamnaesti književni Konkurs za nagradu MILUTIN USKOKOVIĆ u 2010. godini Nagrada Milutin Uskoković dodeljuje se za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku na srpskom jeziku Uslovi konkursa: Tekst pripovetke (do petnaest kucanih strana) poslati u tri štampana primerka pod šifrom na adresu: Narodna biblioteka Užice, Trg partizana 12, 31000 Užice, sa naznakom......
proza Srbija

Naj­kra­će pri­če 2010

KR
Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2010”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da......
proza region vesti

Svetska internet stranica sa mogućnošću objavljivanja tekstova i konkursima

KR
Bez obzira na nacionalnost možete objavljivati na engleskom jeziku na svetskoj internet stranici Shortbread. Udruženje pisaca i čitaoca Shortbread ponosi se sa već hiljadu priča različitih žanrova i pogleda na svet.  Vaši radovi mogu zagolicati maštu ili odražavati realni život, ali treba da bidu napisani na engleskom jeziku, što je......
kutak za mlade poezija proza region Srbija

Regionalni konkurs REČ U PROSTORU 06 – uramljena reč

KR
Studentski kulturni centar, Beograd, raspisuje šesti po redu konkurs za mlade autore (do 30 godina) za  kratku priču i/ili pesmu. Propozicije: 1.    Radovi ne smeju imati više od 1200 karaktera (sa proredima). 2.    Slati najviše po tri rada potpisana punim imenom i prezimenom. 3.    Radovi mogu biti objavljivani. 4.    Radove......
aforizmi poezija proza region satira Srbija

Književni konkurs „Dragan Žigić“

KR
Udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju-USKOR, raspisuje DRUGI MEĐUNARODNI književni konkurs imenom „Dragan Žigić“, a za najbolje književno ostvarenje u 2010. godini. Konkurs se raspisuje za najbolju pesmu svih književnih izražavanja uključujući i epske stihove, zatim, za najbolji kratak izvod iz proznog dela ili kratku priču, kao i za......
esejistika poezija prevodilaštvo proza region Srbija stalni konkursi

Uputstvo za saradnike – Mali Nemo

KR
Tekstovi za časopis „Sveske“ 1. Uz tekst obavezno poslati kratku bio-biobliografiju. 2. Uz prevode poslati kratku bio-bibliografiju i autora i prevodioca. 3. Uz originalne stručne tekstove poslati apstrakt, ključne reči (na srpskom) i rezime na stranom jeizku (uključujući i naslov rada). 4. Tekstovi ne treba da budu kraći od 4,......
kutak za mlade poezija proza Srbija

Konkurs za Drugi medjunarodni festival za decu i omladinu „Magda Simin“

KR
…da bi se negovalo književno stvaralaštvo dece i omladine i da bi se sačuvala uspomena na jednu od najvećih jevrejskih knjizevnika u Vojvodini – Magde Simin, prema ideji i inicijativi i Stojana Simića Krpice, uz podršku mr Jovana Mihajila i mr Nere Legac Rikic u organizaciji Scene svih kreativnih. Drugi......
konkursi za objavljena dela proza Srbija

Konkurs za najbolji roman za decu i mlade u 2010. godini

KR
Zmajeve dečje igre raspisale su konkurs za dodelu nagrade “Rade Obrenović” za najbolji roman za decu i mlade u 2010. godini. Nagrada “Rade Obrenović” se dodeljuje od 1995. godine za najbolji roman namenjen deci i mladima, objavljen na srpskom jeziku, tokom jedne kalendarske godine. Predloge za dodelu nagrade mogu podneti......