22.2 C
Belgrade
04/06/2023
aforizmi konkursi za mlade autore poezija proza region Srbija

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС “ДРАГАН ЖИГИЋ“

Удружење српских књижевника у отаџбини и расејању – УСКОР

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
“ДРАГАН ЖИГИЋ“ ЗА 2011. ГОДИНУ

Пријављивање књижевних радова трајаће до 31. децембра 2011.

П Р О П О З И Ц И Ј Е:

– Могу се пријављивати само необјављивани радови, а конкурс се расписује за најбољу песму, најбољу кратку причу, или најбоље афоризме у 2011. години, укључујући и писце школског узраста;
– Песме могу да имају највише тридесет два стиха, што важи и за епску песму, кратке приче највише до педесет куцаних редова на А4 формату папира, а афоризми не више од десет афоризама; тематско опредељење према властитом избору.
– Радове слати обавезно у три примерка под шифром. Међутим, неће се оцењивати радови учесника који буду слали више радова под различитим шифрама.
Рукописи се неће враћати;
– Радове слати у једном затвореном коверту без адресе ко шаље и у који ће се ставити и посебан затворен коверат на коме исписати само шифру. У том коверту треба да буду назначени радови и адреса пошиљаоца са бројем телефона. Узеће се у
обзир само радови упућени обичном поштом.
– Радове писати писаћом машином или штампачем;
– Награђиваће се само по један рад разних жанрова а остали могу бити са Специјалним похвалама или Похвалама;

Радове слати на адресу:
Музеј науке и технике, 11000-Београд,
улица Добрачина бр. 51,
са назнаком “За конкурс УСКОР-а“.
Контактни телефони: (011) 3175-093, 064/ 502 31 74, и (011) 2886- 958, 063/ 71 14967.

Добитници признања благовремено ће бити обавештени о исходу.

УСКОР

Slične vesti