0.5 C
Belgrade
28/01/2023
Srbija

Zvuk reči – književno-muzička preplitanja

Kruševac, 18. mart 2012. u 12h

Galerija Milića od Mačve

Autorke: Maja Đukanović i Anica Sabo

Pozdravna reč:

Zoran Mandelc           Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine,  Udruženje Lipa – Kruševac

Nebojša Lapćević      Kulturni centar Kruševca, upravnik Legata Milića od Mačve

 Program

 Tri slovenačka kompozitora u Srbiji (Jenko, Logar, Vauda),

  prof. mr Anica Sabo, Fakultet muzičkih umetnosti, Beograd

Giulio Chiandetti         Mala rapsodija za gitaru (na slovenačke narodne pesme), Milan Milojković (gitara)

Barbara Korun            Nikomur ne povem – stihove govori Adriana Sabo uz gitaru

Neža Maurer              Tujka – stihove govori Snežana Goršek uz gitaru

Svetlana Makarovič   Đubretarski mačak – tekst govori Darja Kovrlija

Mihovil Logar             Arija i Menuet iz svite za gudački kvartet, u aranžmanu Anice Sabo za flautu, violinu, violu i violončelo; Nevena Glišić (flauta), Imre Sabo (violina), Atila Sabo (viola), Dragi Ranđelović (violončelo)

Jure Jakob                 Nema više nikoga osim nas dvoje – stihove govore Snežana Goršek i Nemanja Sićević

Marko Kravos            Zov kukavice – stihove govore Adriana Sabo i Nemanja Sićević

Anica Sabo                 Nasmeh v slovarju, za violu/recitatora i flautu; Atila Sabo (viola/recitator), Nevena Glišić (flauta) – premijerno izvođenje

U susret novim projektima, prof. dr Maja Đukanović, Filološki fakultet, Beograd

 U realizaciji programa su pomogli:

Slovenačko udruženje rasinskog okruga »Lipa«;

Kulturno-prosvetna zajednica Kruševac;Andreja Ponikvar, lektor za slovenački jezik; Marko Ulić, grafički dizajner

Slične vesti