21.5 C
Belgrade
09/06/2023
Bosna i Hercegovina proza

XXX Susreti Zija Dizdarević

susreti_zija_dizdarevic_26KNJIŽEVNO–KULTURNA  MANIFESTACIJA

XXX Susreti  Zija  Dizdarević

F    O    J    N    I    C    A

71270  Fojnica, Bosanska 94       Tel: 030/547-720      Fax: 030/547-746

Račun:  1990470005384324           IDB    4236313260001

Broj: XXX – 9/14

Fojnica, 23.06.2014. godine

Upravni odbor Književno–kulturne manifestacije “Susreti Zija Dizdarević”, na osnovu člana 7. Statuta manifestacije, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za  kratku priču/pripovijetku  u  2014. godini

 Uvjeti  Natječaja  su: 

  1. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.
  2. Radove slati u 3 (tri) odštampana primjerka (format A4) na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, sa maksimalno 18.000 otkucaja (slovnih mjesta).
  3. Pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane.
  4. Radove slati sa naznačenom šifrom. U zasebnoj zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
  5. Rok za dostavljanje radova je 15. 09. 2014. godine.
  6. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
  7. Odbor zadržava pravo objavljivanja odabranih pripovijetki u svojoj publikaciji bez naknade.

 

Žiri, kojeg imenuje Upravni odbor Manifestacije, odabrat će tri pripovijetke za nagrade:

Prva nagrada u iznosu od  2.000  KM. Druga nagrada  u iznosu od  1.500  KM.  Treća nagrada u iznosu od  1.000  KM.

Radove slati na adresu: Književno–kulturna manifestacija “Susreti Zija Dizdarević”, 71270  Fojnica, Bosanska 94.

Kontakt osoba: Nevres Jemendžić, tel. 030/547-720

                           E-mail: nevres@bih.net.ba     mob:  061/182-927.

Rezultati natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji Manifestacije.

                                                            

 

                                                                                      ODBOR  MANIFESTACIJE

Slične vesti