19.2 C
Belgrade
29/05/2023
književnost proza region satira vizuelne umetnosti

XXX dani humora i satire “Vuko Bezarević” Pljevlja, 2016.

Vuko-BezarevicXXX dani humora i satire “Vuko Bezarević”

Pljevlja, 2016.

I

OPŠTINA PLJEVLJA

SAVJET XXX DANA HUMORA I SATIRE «VUKO BEZAREVIĆ» RASPISUJE

K O N K U R S

Za dodjelu nagrade „TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo . Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 €  i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese predlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi, uz pet primjerka predložene knjige na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, Crna Gora. Ista nagrada istom licu se može dodjeliti samo jednom.

Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – koja se dodjeljuje za neobjavljenu satiričnu priču. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prostora bivše SFRJ.  Može se konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče do 4000 karaktera sa proredom. Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail danihumorapv@t-com.me uz to što se šifra sa rješenjem šalje posebno na mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com. Ista nagrada istom licu se može dodjeliti samo jednom.

Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – koja se dodjeljuje za ciklus od 10 aforizama. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 200,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju autori do 30 godina starosti sa prostora bivše SFRJ. Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail: danihumorapv@t-com.me uz to što se šifre sa rješenjem šalju posebno na mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com . Ista nagrada istom licu se može dodjeliti samo jednom.

Rok za dostavljanje prijava i radova je 10. maj 2016. godine, sa naznakom na koji se konkurs konkuriše. Prijave i radovi koji stignu nakon predviđenog roka se neće uzeti u obzir. Uručenje nagrada je 18. juna 2016. godine na Svečanom programu XXX Dana humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima. Ostale informacije mogu se dobiti na telefon + 382 68 849 117, +382 68 886 668 ili putem maila: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

 

II

JU UMJETNIČKA GALERIJA  „VITOMIR SRBLJANOVIĆ“ RASPISUJE

XXIII   KONKURS

Za dodjelu nagrade za karikaturu  „RISTO PEJATOVIĆ“ . Grand prix se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 550,00 evra. Dvije specijalne nagrade sastoje se od plakete i novčanog iznosa od  po 165,00 evra. Za nagradu konkurišu originalni radovi na slobodnu temu, formata od  A4 (210 x 300 mm) do A3 (300×420 mm). Prispjeli radovi se ne vraćaju. Plagijati i objavljivani radovi se neće razmatrati.  Karikature dostaviti na adresu: JU Umjetnička galerija ”Vitomir Srblja-nović”, ul. Tanasija Pejatovića br. 32, 84210 Pljevlja – Crna Gora, sa naznakom “za nagradu  RISTO PEJATOVIĆ” do  15. maja 2016. godine. Nagrade se dodjeljuju  u Pljevljima na centralnoj svečanosti Dana humora i satire “Vuko Bezarević”, 18. juna 2016. godine. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti:  na tel. +382  69 355 318; +382 69 581 654  ili  na   e-mail adresu galerijapv@ t-com.me.

Slične vesti