2.1 C
Belgrade
03/02/2023
Srbija vesti

UMETNIČKA VIDEO INSTALACIJA „SPLENDID ISOLATION“

       Galerija Elektrika
Kulturnog centra Pančeva

Vojvode Radomira Putnika 7 , Pančevo

 

otvaranje izložbe – instalacije

SPLENDID ISOLATION

napisala, napravila, animirala i editirala:

Lea Vidaković

zvuk: Trygve Nielsen

subota

17. 09. 2011. u 19.30h

Splendid Isolation“ je video instalacija koja se sastoji od tri stop motion* animacije približno jednakih trajanja, autoričinih prvenaca u toj tehnici. Kroz rad se provlači misao „šta ako“, ideja koja izlazi na videlo tek iz međusobnog suprotstavljanja triju priča koje ponavljajući se i vrteći se u neprekidnim krugovima, nalikuju ritualu, a zbog neznatnih razlika u trajanju susreću se i preklapaju u različito vreme. Te razlike u trajanju utiču i na zvuk animacija, ponekad stvarajući buku nalik šuštanju ili ostavljajući potpuni muk. Autorica ovim radom na melanholičan način uprizoruje bezvremensku priču oosećaju (ne)sigurnosti i želji za  promenom: unutar staklenika, koji služi kao utočište, sve se odvija po unapred poznatim pravilima i ne postoji strah od neizvesnosti koji bi nastupio njegovim napuštanjem, te tako daje osećaj lažne sigurnosti i sputava želju za promenom….

Lea stvara ovu savremenu bajku čiji je meditativni učinak delom postignut polaganim izmenama prizora magičnih i poetičnih interijera a delom iz tehnike koju koristi u njemu. Zanimljivo je i autoričino predstavljanje animacije kao jednog od vidova performansa – performansa sa lutkama. Govoreći o svom radu mlada autorica naglašava kako je upravo animirani film s lutkama medij u kojem je sažela iskustva drugih medija: grafike, slike, instalacije i performansa, a kojima se bavila tokom školovanja. Kombinacijom stečenih znanja i njihovom primenom nastao je ovaj rad koji karakterise specifican izraz…“

Iz teksta Ivone
Pavković

(izložba u Galeriji
Sc, Zagreb, Hrvatska, 2010)

* Stop motion (ili frame-by-frame) animacija je animacijska tehnika kojom fizički manipulisemo predmetima tako da izgleda kao da se objekti pomiču. Objekti se pomiču za male pomake između individualno fotografiranih frameova i tako se stvara iluzija pokreta kad  se serija slika pusti kao kontinuirana sekvenca. Rad je nastao tokom programa studentske razmene i specijalizacije za lutka animaciju na University of Glamorgan, Cardiff u 2009, a dovršen je 2010. godine u Norveškoj. Napravljen je kao animacija bez timeline-a, za prikazivanje isključivo u galerijskom prostoru.

 • Prikazan je 2009. na Gamie Awards
       u Cardiffu, gde je nominovan za najbolju lutka animaciju.
 • Izlagan je 2010. u Galeriji SC u
       Zagrebu, Hrvatska i 2011. u galeriji SECONDroom u Gentu, Belgija.
 • 2011. izlagan je na 2 grupne
       izložbe – After The Magic Has Gone,
       Moderna galerija Likovni susret, Subotica,      i art festival Š.U.N.D. (Šta Umetnost Nudi Društvu), Art centar, Beograd,
       gde je rad pobedio u oblasti umetničke instalacije. 
 • 2011. (A)FEF – experimentalni
       film i video festival – Krk, Hrvatska

Slične vesti