2.2 C
Belgrade
09/02/2023
izložbe Srbija vesti

ULIČNA GALERIJA: otvaranje izložbe Kompilacija, umetnika Ivana Jovanovića, u petak 4. aprila u 20 časova

Gospa na obali Rame 200 x 125 cm uljePozivamo vas u Uličnu galeriju na otvaranje izložbe Kompilacija, umetnika Ivana Jovanovića, u petak 4. aprila u 20 časova! 

Izložba Kompilacija

(Arseniju)

Imao sam dilemu u vezi sa nazivom postavke. Naziv Izložba slika ne definiše ništa, a navodi publiku na pomisao da se autor obavezao da će u budućnosti da napravi izložbu instalacija ili izložbu videa ili grafika. Slika ima raznih, kao i izložbi uostalom, a radni naslov Izložba slika ni u promilima ne određuje kakvoću i sadržajnost iste. Naslov Kompilacija je određeniji, u ovom slučaju (sa malim autopoetičkim osvrtom), primereniji i potpuniji. Pri tom se ne kosi sa nazivom Izložba slika, jer Kompilacija to jeste.

Zbog tehničkih uslova koje diktira karakter galerije, bio sam u situaciji da napravim izbor. Otuda i sam naziv, jer je ova Izložba slika celina „raznorodnih“ delova. Jedan od značajnijih delova je ciklus Đoko Jeremić, drugovi i barok, čije su slike nastajale u periodu od 2010. do 2012. godine, one su dakle nešto starije, a citiranjem teksta: Polazište ovog ciklusa su stare, uglavnom crno-bele porodične fotografije. Posebno izdvajam uspomene iz vojske moga oca i dede, albume koji su im pripadali. To su portreti golobradih mladića prvih posleratnih generacija, bezbrižnog, pomalo naivnog poziranja, čije je služenje vojske prožeto nadom u bolje sutra i prilikom da se putuje po pitomoj domovini. Fotografije u jezik slikarstva nisu prenošene bukvalno. Sa njih su „pozajmljivani“ portreti ličnosti, čitave figuralne kompozicije i figure. Moram, ipak, da napomenem da su ličnosti na ovim portretima sada samo fikcija, u službi naracije, kao i ostali elementi zoomorfnog, floralnog ili geometrijskog sadržaja, dolazim do okvira prepoznavanja i ostalih radova koji pripadaju Dokumentima, ciklusu nastalom nešto kasnije, od 2012. do 2014., gde pokušavam da produbim značenje fotografije kao takve, bez veće intervencije njenog sadržaja. Još jedna odlika ovih slika je njihova ahromatičnost, što je upravo posledica takvog načina razmišljanja o slici.

Treća veoma važna i objedinjujuća karika bi bili radovi koji nemaju eksluzivno pravo pripadanja ciklusu, već su nastajali kao deo nekakvog eksperimenta, lični materijal, obična „samostalna“ slika ili rečeno jezikom muzike „singl“.

Ova izložba treba da se sagledava kao retrospektiva dela nastalih između 10 i 14 godine, dobra prilika da slike svojom mogućom korespondencijom donesu nov kvalitet, a bliskost tematika dođe do punog izražaja.
Ivan Jovanović

O autoru

Ivan Jovanović rođen je 1976. godine u Kragujevcu. Fakultet likovnih umetnosti upisao je 1999. Diplomirao je 2004. godine u klasi prof. Mileta Grozdanića na grafičkom odseku. Magistrirao je grafiku 2008. kod mentora prof. Dragana Momirova. Učesnik je mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a i dobitnik nekoliko nagrada. Osnivač je i član saveta Inex galerije, kao i projekta „Ordinacija“ u Inex filmu.

www.saatchiart.com
www.nanaopi.com

 Vidimo se!

P.S: Izložba traje do 18.4. a onda slavimo drugi rođendan Ulične galerije!

Slične vesti