4.7 C
Belgrade
04/02/2023
vesti

U MAŠINSKOM ODELJENJU: USLOVI RADA U KULTURI / POSLE ANKETE

ponedeljak, 27. jun, 19:00

Kulturni centar Rex

U okviru debate „Malo verovatna misija“ Grupa Radnička Anketa iz Madrida i Kolektiv Radikalna Edukacija iz Ljubljane predstaviće svoj istraživački rad (radničku anketu izvedenu u muzeju Reina Sofija u Madridu), njegovu metodologiju, principe i dosadašnje ishode.

Prezentaciju i debatu će moderirati Branka Ćurčić (KUDA.org).

Grupu Radnička Anketa (Workers’ Inquiry Group) čine Alfredo Arasil, Karolina Bustamante, Ines Moreno i Junuen Sariego, doktorantkinje i doktoranti na studijskom programu (Centro de Estudios) Centra za umetnost Narodnog muzeja Reina Sofija u Madridu. Zajedno sa Kolektivom Radikalna Edukacija inicirali su istraživanje koje se bavi oblicima i različitim nivoima eksploatacije radnica i radnika u kulturnim institucijama, kao i načinima za primenu rezultata ovih istraživanja u cilju društvenih promena. Istraživački proces su započeli pitanjem: kako izumeti novu političku praksu i kako je misliti u instituciji? Razlozi za ovo istraživanje leže ne samo u novim modalitetima i regulisanjima rada u polju kulture (kao što su nesrazmera između plaćenog i neplaćenog rada, rada i slobodnog vremena, intenzivna fragmentacija radnog iskustva, gubljenje osećaja samopouzdanja, samostalnosti i sigurnosti u svim aspektima života), već i nedostatak klasne svesti i solidarnosti među onima koji rade u polju kulture – novom proletarijatu. Istraživači su tokom i nakon realizacije ankete nailazili na niz simptomatičnih reakcija, kako intervjuisanih radnica i radnika tako i uprave ovog poznatog muzeja, koje uverljivo govore o dubokoj krizi produkcijskih/proizvodnih odnosa ne samo u polju kulture već i u široj društvenoj i ekonomskoj sferi.

Ovaj susret i debata su deo programske linije interkulturnih dijaloga Raskršća istok-zapad (Crossroads East-West) u okviru trogodišnjeg projekta Engine Room Europe, fokusiranog na nezavisne radnike u kulturi i njihovo polje delovanja. Glavni cilj projekta je razvoj kapaciteta i održivosti nezavisne kulture u Evropi. Projekat je podržan sredstvima Evropske unije – Kultura 2007-2013.

 

Slične vesti