0.5 C
Belgrade
28/01/2023
region Srbija

TRIBINA: PESNIŠTVO I FILOZOFIJA U DELU BRANKA MILjKOVIĆA u Smederevu

14.2.2012.
Koncertna dvorana Centra za kulturu Smederevo s početkom u 19 časova
Tribina: PESNIŠTVO I FILOZOFIJA U DELU BRANKA MILjKOVIĆA
Predavač: dr Saša Radojčić, predavač filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, pesnik, esejista, književni kritičar
Medijator: Marko Cvetković
Slobodan ulaz

Baveći se delom znamenitog pesnika Branka Miljkovića, dr Radojčić ukazuje na snažno prisustvo filozofskog elementa u Miljkovićevoj poeziji. Izlagač će na tribini govoriti o živoj, aktivnoj i plodotvornoj vezi pesničkog i filozofskog jezika koja izlazi na videlo pri pomnom čitanju tematizovanog autora. U tumačenju Miljkovićevog stvaralaštva dr Radojčić pevanje i mišljenje ispostavlja kao dva vida osmišljavanja sveta sa tendencijom objedinjenja, kako u pesničikim ostvarenjima, tako i egzistencijalno. Pitanje odnosa Miljkovića i filozofije obrađuje se i kao pitanje odnosa mišljenja i bića, pevanja i bića, jezičkog artikulisanja sveta i ontološke moći reči. Dr Radojčić osvrnuće se i na uticaje motiva i ideja iz filozofske baštine (npr. odnos prema Prirodi presokratika, pozivanje na četiri prirodna elementa) na Miljkovićevu poeziju.

Slične vesti