Home » Posts tagged with » Mirjana Marinsek Nikolic
Мр Милица Јефтимијевић Лилић: ГРАНИЦЕ ТЕКСТА И ЖИВОТА  СУ НЕДОКУЧИВЕ

Мр Милица Јефтимијевић Лилић: ГРАНИЦЕ ТЕКСТА И ЖИВОТА СУ НЕДОКУЧИВЕ

(Мирјана Мариншек-Николић  Снохвати о летењу, Прометеј, Нови Сад, 2011.) Мирјана Мариншек-Николић је писац који спаја жанрове у полижанровску форму, есеј-причу/ путопис, творећи хипертекст који тражи активно учешће читаоца у заокруживању те форме. Поред тога, њен текст произилази из уметничког разногласја, из филма, слике, литературе, и у њему се настоји да се превреднује, преиспита одређен теоријски […]