Home » Posts tagged with » etnologija
ZAVETINA

ZAVETINA

Ema Stevanović Među narodnim običajima koji su trag nekadašnjih paganskih kultova i rituala (kult je poštovanje i obožavanje određenog mitskog subjekta, bilo da je to biljka, životinja, predmet, prirodna sila, mitsko biće, pokojnici i slično, dok je ritual skup pravila i postupaka kojima se javno ili tajno izražava to poštovanje) ističe se institucija zavetine, koja […]

Berislav Blagojević: ETNOREGIONALIZAM U EVROPI

 –   UVODNA RAZMATRANJA   – Krajem XX vijeka su Thrift, Gilbert, Pudup i drugi geografi udahnuli život tzv. „Novoj regionalnoj geografiji“ gdje je regija shvaćena kao arena za odigravanje ljudskih aktivnosti, pri čemu ona može, ali ne mora nužno biti geografski entitet sa jasno definisanim granicama[1]. Prema Gilbert-u pojam „regija“ predstavlja spoj kulturalnih relacija između specifičnih […]

Continue reading …

Krsna slava

No Comment
Krsna slava

Kada se pri raznim etnografskim istraživanjima postavlja pitanje pripadnosti srpskom narodu, jedan od osnovnih kriterijuma je vera, odnosno proslavljanje krsne slave. Ovaj običaj se održao kroz vekove, i, iako izvorno nije srpski, postao je simbol srpstva i svega što je srpsko. O nastanku i razvoju krsne slave se vodi mnogo polemika. Jedna od najranijih teorija […]

Continue reading …

ŠAMANIZAM

No Comment
ŠAMANIZAM

Šamanizam se može posmatrati kao oblik religije kada se iz društva izdvajaju određena lica –  šamani, kojima se pripisuje sposobnost komunikacije sa duhovima, pošto se prethodno na veštački način prebace u ekstatičko stanje. Takođe, šamanizam može biti i tehnika ekstaze vezana za različite oblike religije. U suštini, šamanizam je sposobnost padanja u ekstazu radi neposrednog […]

Continue reading …
Ženska narodna nošnja u Šumadiji

Ženska odeća do 1830: Osnovni odevni predmet bila je duga, dinarska košulja koja je nošena u kombinaciji sa jelekom, prednjom pregačom na pruge i zubunom – vrsta dugog prsluka, najčešće od sukna, bez rukava.  Za vreme zime preko ovoga nosila se ’aljina, koja je bila od sukna, otvorena s preda i imala je rukave. Oglavlje […]

Continue reading …