Home » Posts tagged with » egon savin
НУШИЋЕВА СТАТУЕТА РЕДИТЕЉУ за поставке Нушићевих дела и савремено читање старе и нове дрмаске класике, ове године Егону Савину

НУШИЋЕВА СТАТУЕТА РЕДИТЕЉУ за поставке Нушићевих дела и савремено читање старе и нове дрмаске класике, ове године Егону Савину

Фестивал Нушићеви дани у Смедереву основан је 1983. године са циљем да што више, анимира позоришне ствараоце за поставке дела Бранислава Нушића, која су актуелна, и живо уметничко ткиво, како данас тако, и у будућим временима. Од почетка фестивал је устројио само две специфичне награде. Прва и главна награда била је НУШИЋЕВА НАГРАДА-глумцу комичару за […]