-0.9 C
Belgrade
05/02/2023
lingvistika region Srbija

Studentska lingvistička konferencija u Beogradu

Na inicijativu studenata Katedre za opštu lingvistiku od 6. do 8. maja 2011. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu biće održana prva Studentska lingvistička konferencija. Ova konferencija će okupiti studente osnovnih i master studija filoloških, ali i drugih humanističkih nauka, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bugarske. Kroz interdisciplinarni dijalog studenti će na konferenciji moći da razmene svoja znanja i iskustva o jeziku i jezičkim fenomenima u brojnim naučnim i životnim sferama.

Interesovanje za Studentsku lingvističku konferenciju, prvi ovakav događaj u Srbiji i regionu, bilo je značajno. Na konferenciji će biti izloženo 90 radova, uz učešće 118 autora. Tema konferencije je slobodna – ideja je da se studentima zainteresovanim za naučni rad pruži prilika za sticanje prvih iskustava u pisanju i izlaganju. Studenti su pokazali interesovanje za brojne lingvističke discipline, među kojima prednjače sociolingvistika i semantika, ali ih prate i kontrastivna analiza, usvajanje stranog jezika, fonologija, morfologija, sintaksa, dijalektologija, psiholingvistika, računarska lingvistika.

„Opredeljenje za jezik i filologiju znači baviti se veoma širokom i kompleksnom oblašću. Jer jezik je i pojedinačan, i društveni, i biološki, i psihološki, i kulturni fenomen. On je i naše „oruđe“ i naše „oružje“. Nagli razvoj komunikacije u drugoj polovini dvadesetog veka uslovio je i snaženje lingvistike kao posebne discipline, dok danas raste potreba za stručnjacima različitih profila u vezi sa novim tehnologijama, a pri tom, mnogi od tih profila podrazumevaju stručno znanje o jeziku, bilo maternjem, bilo stranom, bilo o jeziku sa opštelingvističkog stanovišta“, ističe prof. dr Vesna Polovina, upravnik Katedre za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Studentske konferencije u Srbiji i regionu su sporadične, iako mlade treba podsticati na naučno-istraživački rad. Studentska lingvistička konferencija je prilika da se studenti zainteresovani za jezik i jezičke fenomene okupe i razmene ideje, kako o daljim istraživanjima, tako i o budućoj saradnji. Ova konferencija će mnogima biti početak plodne naučne karijere, jer će, ohrabreni uspehom i obodreni stečenim iskustvom, nastaviti da daju svoj doprinos razvoju nauke.

„Želja nam je da konferencijom podstaknemo kolege na naučni i stručni rad u svim oblastima koje se tiču jezika, kao i da doprinesemo popularizaciji lingvistike kao opšte nauke o jeziku. Možda će se na konferenciji izroditi ideja za neki naredni projekat, a svakako će se utvrditi regionalna saradnja. Takođe, bez obzira na to što je ova konferencija prva ovog tipa u Srbiji i regionu, verujemo da neće biti i poslednja“, kažu organizatori – studenti lingvistike u Beogradu.

 

Slične vesti